Az IKI KTT 2010 október 5-6.-i kihelyezett ülésén elhangzott előadások
   (és az előadások pdf fájljai)

Október 5 (kedd)

14:00 - 14:30  Az MTA IKI bemutatása - Wojnárovits László

14:30 – 15:00 Katalizátorok és katalitikus folyamatok vizsgálata Tungler Antal

15:00 – 15:20 Nano szerkezetű arany katalizátorok – Beck Andrea

15:20 – 15:40 Metán száraz reformálása – Horváth Anita


Október 6 (szerda)
 

9:00 – 9:30  Nukleáris vizsgálati módszerek – Belgya Tamás

9:30 – 9:45 Analitikai alapkutatás a Nukleáris Kutatások Osztályán – Révay Zsolt

9:45 – 10:00 A PGAA archeometriai alkalmazásai – Szilágyi Veronika

10:00 – 10:15 Andezit intrúziók vizsgálata a Kárpáti mészalkáli vulkáni ív mentén
                     – Gméling Katalin

10:40 - 11:05   Nukleáris anyagok vizsgálata – sugárbiztonsági tevékenység – Kovács András

11:05 – 11:25 Sugárbiztonsági tevékenység a nukleáris törvényszéki analitikában
                        és a nukleáris biztosítéki rendszerben – Széles Éva

 

14:00 – 14:30  Sugárhatáskémia – környezeti kémia – Takács Erzsébet

14:30 – 14:45 Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások a környezetvédelemben, vízben oldott
                        szerves anyagok lebontása nagyenergiájú sugárzással –Takács Erzsébet

14:45 – 15:00 2,4–diklór–fenoxi–ecetsav sugárzásos lebontása – Homlok Renáta

15:00 – 15:15 Izotópmigrációs vizsgálatok – Lázár Károly