Ph.D. dissertations


 • Zoltán Hlavaty
  • Title: Platina lemezen lejátszódó szénhidrogén adszorpció vizsgálata elektronkilépési munka változás és Auger elektronspektroszkópia módszerével
  • Supervisor: Pál Tétényi
  • Year: 2001
  • University: University of Veszprém
 • Teschner Detre
  • Title: A metilciklopentán (MCP) gyűrűnyitásának mechanizmusa ródium katalizátorokon, Katalízis és Nyomjelzéstechnika Osztály
  • Supervisor: Zoltán Paál
  • Year: 2001
  • University: University of Veszprém
 • Attila Wootsch
  • Title: Transformation of hexane on Pt catalysts. Accumulation of carbonaceous deposits and their effect on the catalytic properties
  • Supervisor: Zoltán Paál
  • Year: 2001
  • University: Budapest University of Technology and Economics, Chemistry Ph.D. program