Publication List

Katalin Gméling

 

Articles 2007:

Pelletier, L., Vils, F., Kalt, A., Gméling, K. (2007): Li, B and Be contents of harzburgites from the Dramala Complex (Pindos ophiolite, Greece): a MOR-type mantle in a supra-subduction zone environment. Manuscript submitted to Journal of Petrology 2007. 09. 01.

Gméling, K., Kasztovszky, Zs., Harangi, Sz., Szentmiklósi, L. and Révay, Zs. (2007): Geological use of prompt gamma activation analysis: importance of the boron concentration in volcanic rocks. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Vol. 271, No. 2, (2007) 397–403.

Szentmiklósi, L., Gméling, K. and Révay, Zs. (2007): Fitting the boron peak and resolving interferences in the 460-490 keV region of PGAA spectra. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Vol. 271, No. 2, 447-453.

Gméling, K; Németh, K; Martin, U; Eby, N; Varga, Zs. (2007): Boron concentrations of volcanic fields in different geotectonic settings. Journal of Volcanology and Geothermal research 159, (1-3), 70-84.

Gméling, K., Harangi, Sz., Kasztovszky, Zs. (2006): A bór geokémiai szerepe szubdukciós zónákban (A bór geokémiai változékonysága a Kárpát-Pannon térségben). Földtani Közlöny (elfogadva)

Articles 2006:

Marschall, H.R., Altherr, R., Ludwig, T., Kalt, A., Gméling, K., Kasztovszky, Zs. (2006): Partitioning and budget of Li, Be and B in high-pressure metamorphic rocks. Geochimica et Cosmochimica Acta 70,4750–4769.

Hillers, M., Altherr, R., Ludwig, T., Meyer, H.P., Marcshall, H.R., Kasztovszky, Zs., Gméling, K. (2006): Lithium, beryllium and boron in I-type granitoids from the Aegean Sea, Greece. Submitted to Geochimica et Cosmochimica Acta (in 29 November 2005).

Németh, K., Pécskay, Z., Martin, U., Gméling, K., Molnár, F., Cronin, S. (2006): Peperites and soft sediment deformation textures of a shallow subaqueous Miocene rhyolitic cryptodome and dyke complex, Pálháza, Hungary. LASI-II. Physical geology of subvolcanic systems: Laccoliths, sills and dykes. Isle of Skye April 1-3 rd 2006. Geol. Soc. London Spec. Publ. (előkészületben)

Kasztovszky, Zs; Gméling, K. (2006): Validation of Prompt Gamma Activation Analysis on a set of geological standards. – Geostandards and Geoanalysis Research (előkészületben)

 

Articles 2005:

Panczky, M; Gméling, K; Kasztovszky, Zs. (2005): Prompt Gamma Activation Ananlysis (PGAA) of the Lower Permian rhyolitic rocks from the North Sudetic Basin. Polskie Towarzysstwo Mineralogiczne – Prace Specjalne Mineralogical Soc. Poland – Spec. Papers 26,

Gméling Katalin (2005, augusztus 5.): „Hanyatló” Apostolok – Élet és Tudomány LX, 31, 963.

Gméling, K; Pécskay, Z. (2005): Boron content of Miocene calc-alkaline volcanic core samples from the Trans-Tisza Region (Hungary). Mineralia Slovaca 3,3 37, 2005, ISSN 0369-2086, 363-366.

Gméling Katalin, Harangi Szabolcs, Kasztovszky Zsolt (2005, március 4): Mit üzen a bór a vulkáni hegyek keletkezéséről? – Élet és Tudomány LX, 9, 266-268. Élet és Tudomány Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) és az Élet és Tudomány támogatásával kiírt pályázat tudományos kutatók számára 2004 3. díjas

Gméling, K.; Harangi, Sz.; Kasztovszky, Zs. (2005): Boron and chlorine concentration of volcanic rocks: an application of prompt gamma activation analysis - Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Vol. 265, No. 2; 201–212.

Marschall, H. R.; Kasztovszky, Zs.; Gméling, K.; Altherr, R. (2005): Chemical analysis of high-pressure metamorphic rocks by PGNAA – comparison with results from XRF and solution ICP–MS - Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Vol. 265, No. 2; 339-348.

 

Abstracts 2007:

Gméling, K., Harangi, Sz., Kasztovszky, Zs., Pécskay Z., Simonits A. (2007): Inferences for the style of subduction in the Carpathian-Pannonian region based on boron signatures. Geochim. Cosmochim. Acta, Goldschmidt Conference Abstract, Volume 71, 15, Supplement , A331 (abstract/poster).

Kiss, P., Molnar, F., Gméling, K., Pécskay, Z. (2007): Contribution to the understanding of the acidic volcanism and its relationship to large scale hydrothermal processes an the basis of new geochemical and K-Ar age data in the Tokaj Mts. (NE-Hungary). Geology Conference in SOvata, Romania. (Abstract/poster).

 

Abstracts 2006:

Németh, K., Pécskay, Z., Martin, U., Gméling, K., Molnár, F., Cronin, S. (2006): Peperites and soft sediment deformation textures of a shallow subaqueous Miocene rhyolitic cryptodome and dyke complex, Pálháza, Hungary. LASI-II. Physical geology of subvolcanic systems: Laccoliths, sills and dykes. Isle of Skye April 1-3 rd 2006. 36.old. (abstract/talk)

Gméling, K., Pécskay, Z., Simonits, A., Panczyk, E. (2006): Variation of boron content through time and space in Miocene volcanic rocks of the Tokaj Mts (Hungary). International Conference Neogene Magmatism of the Central Aegean and Adjacent Areas: Petrology, Tectonics, Geodynamics, Mineral Resources and Environment, (NECAM 2006) 11 - 13 September 2006 Milos Island, Greece NECAM 2006 (abstract/talk)

Gméling, K., Harangi, Sz., Kasztovszky, Zs. (2006): Boron variation in the South-Eastern Segments of the Neogene Carpathian-Pannonian volcanic area. International Conference Neogene Magmatism of the Central Aegean and Adjacent Areas: Petrology, Tectonics, Geodynamics, Mineral Resources and Environment, (NECAM 2006) 11 - 13 September 2006 Milos Island, Greece NECAM 2006 (abstract/talk)

Gméling K., Simonits A., Révay Zs., Kasztovszky Zs., Belgya T., Szentmiklósi L. (2006): Promt- és késő-gamma neutronaktivációs analízis a geokémiában. Siófok Abstract kötet. (abstract/talk)

 

Abstracts 2004:

Marschall, H.R; Altherr, R; Gméling, K; Kasztovszky, Zs. (2004): Trace element systematics of high-pressure metamorphic rocks from Syros (Greece) – Geochim. Cosmochim. Acta Special Supplement Abstract of the 13th Annual V.M. Goldschmidt Conference Copenhagen, Denmark, . 1.2.12. A42, 68, 11, Supplement 1, 34, June 2004 (abstract/talk)

K. Gméling, S. Harangi, Zs. Kasztovszky (2004): Boron concentration in Neogene calc- alkaline volcanic rocks of the Carpathian-Pannonian Region: inferences for contrasting genesis of the magmas – Geochim. Cosmochim. Acta Special Supplement Abstract of the 13th Annual V.M. Goldschmidt Conference Copenhagen, Denmark, 2004., 1.2.P07, A55, 68, 11, Supplement 1, 47, (abstract-poster)

Gméling, K; Kasztovszky, Zs; Harangi, Sz. (2004): PGAA in geology: Boron in volcanic rocks from the Carpathian Pannonian Region. Intarnational Scientific Advisory Board, Budapest (abstract/talk)

Gméling K., Kasztovszky Zs., Harangi Sz., Szentmiklósi L., Révay Zs. (2004): Measuring whole rock boron content by prompt gamma activation analysis (PGAA) in Neogene volcanic rocks from the Carpathian-Pannonian Region – Abstract Volume of the 32nd International Geological Congress, 231-12. (abstract/poster)

Lukacs R., Harangi Sz., Gméling K., Ntaflos T., Czuppon Gy. (2004): Petrogenesis of the Miocene silicic volcanic rocks int he Bükkalja Volcanic Field, Northern Hungary – Abstract Volume of the 32nd International Geological Congress, 280-10. (abstract/talk)

Gméling, K; Kasztovszky, Zs; Harangi, Sz; Szentmiklósi, L; Révay, Zs. (2004): Geological use of Prompt Gamma Activation Analysis: Importance of the boron concentration in volcanic rocks – Abstract Volume of the 11-MTAA 2004, (abstract/poster)

L. Szentmiklósi, K. Gméling, Zs. Révay (2004): Fitting the boron peak and resolving interferences in the 450-490 keV region of PGAA spectra – Abstract Volume of the 11-MTAA 2004, (abstract-poster)

K. Gméling; K. Németh; U. Martin; N. Eby (2004): Boron concentration in different maar-diatreme Volcanic environments. Acta Geologica Hungarica special abstract issue of the 2nd International Maar Conference 2004. Occasional Paper of the Geological Institute of Hungary, vol. 203, 59. (abstract/poster)

Gméling K; Kasztovszky Zs; Harangi Sz. (2004): PGAA a geológiában: Bórkoncentráció a Kárpát-Pannon térség neogén vulkáni kőzeteiben - Doki Suli, VII. Doktori Kémiai Iskola, Tahi (abstract/talk)

Gméling K; Kasztovszky Zs; Harangi Sz. (2004): A bórkoncentráció és a szubdukciós jelleg közti összefüggések a Kárpát-Pannon térség neogén vulkáni kőzeteiben –2004. évi Kutatóközponti Tudományos Napok (abstract/talk)


Abstracts 2003:

Gméling, K., Kasztovszky, Zs. and Harangi, Sz. (2003): A bór koncentráció jelentősége a vulkáni kőzetekben: A PGAA geológiai alkalmazása. Őszi Radiokémiai Napok 2003. Balatonföldvár Abstract kötet. (abstract/talk/Hevesy előadói díj 3. helyezés)

Gméling K., (2003): A bór-koncentráció változása az Észak-Pannon Mészalkáli Vulkáni Terület kőzetsorozataiban: Prompt-gamma neutronaktivációs analitikai tanulmány. Diplomadolgozat, ELTE-TTK, Kőzettani és Geokémiai Tanszék, Budapest.

Höffer, A., Hesse, K., Gméling, K., Breitkreuz, C., Harangi, Sz., Martin, U. and Németh, K. (2003): Palaeoenvironmental reconstruction of the Southern Visegrád Mountains. 22nd IAS Meeting of Sedimentology, Opatija, Croatia 17-19 September, Abstract Book (abstract/poster).

Gméling, K., Harangi, Sz. and Kasztovszky, Zs. (2003): A bór koncentráció változása a Belső-Kárpáti mészalkáli vulkáni ívben. Magyar Gerofizikusok Egyesülete, XXXIV. Ifjú Szakemberek Ankétja Abstract kötet, 41. (abstract/talk)

Gméling, K., Harangi, Sz. and Kasztovszky, Zs. (2003): Variation of boron concentration of the Miocene calc-alkaline volcanic rocks in the Northern Pannonian Basin: A prompt-gamma activation analysis study. Geophysical Research Abstract, Vol. 5. (abstract/poster)


Abstracts 2000:

Gméling, K., Bendő, Zs., Badics, B., Izing, I. and Harangi, Sz. (2000): Initiation of the calc-alkaline volcanism of the Visegrád Mts., Northern Hungary: Ignimbrite deposits from the Holdvilág Creek. Vijesti Hrvatskoga Geološkog Društva, 37, sv. 3, Zagreb, p. 46. (abstract/poster)

Badics, B., Bendő, Zs., Gméling, K., Izing, I. and Harangi, Sz. (2000): Ignimbritek a Holdvilág–árokban, Visegrádi-hegység. EMT, Bányász-Koháyz-Földtan Konferencia, Kolozsvár, p.61. (abstract/talk)

Badics, B., Bendő, Zs., Gméling, K., Izing, I. and Harangi, Sz. (2000): An ignimbrite deposit from the Holdvilág creek, Visegrád Mountains, Hungary. Acta Mineralogica-Petrologica, Szeged, Tomus XLI, Supplementum, p. 8. (abstract/poster)

Bendő, Zs., Gméling, K., Badics, B. and Izing I. (2000): Ignimbritek a Holdvilág-árokban, A Holdvilág-árok részletes vulkanológiai vizsgálata. Tudományos Diákköri Dolgozat.