Veronika Szilágyi 


Personal data 

Date of birth 

23rd August 1981 

 

Contacts 

E-mail 

szilagyiv@iki.kfki.hu 

Phone 

+36-1-392-2222 Ext. 3214 

+36-1-392-2539 

Fax 

+36-1-392-2584 

Postal address 

Department of Nuclear Research, Institute of Isotopes, Hungarian Academy of Sciences, 

H-1525 Budapest, P.O. Box 77., HUNGARY 

Street address 

KFKI Campus, 29-33 Konkoly-Thege Miklós street, Budapest, Hungary. 

Building XVII/A, Room 215. 

 

Education & Training 

2004-2007 

PhD studies at Eötvös Loránd University, Budapest; Geosciences PhD School, Geology and Geophysics PhD program 

1999-2004 

M. Sc. studies at the Eötvös Loránd University, Budapest (ELTE), Faculty of Sciences, qualified geologist (majoring petrology and archaeometry) 

1995-1999  

Secondary School of Kossuth Lajos University, Debrecen 

 

Achievements 

2004 

Qualifying examination in geology and diploma defence with excellent result; title of thesis: Egy 10. századi település kerámia leletegyüttesének archeometriai vizsgálata, Edelény, Északkelet-Magyarország [Archaeometric study of pottery assemblage of a 10th century settlement, Edelény, North-East Hungary] 

2004 

Study grant of SOLEIL Synchrotron and the European Scientific Found (ESF) – Saint-Aubin, France 

2004 

Special price of ''Environmental geology'' section of 9th National Conference on Environmental Science in Higher Education (OFKD) 

2003 

"Students for the Science" Research Grant of the Pro Renovanda Cultura Hungariae Foundation 

2003 

"Farkas Zsolt" Warrant and research grant of the Koch Sándor Foundation 

2003 

1st place of the "Mineralogy , archaeometry" section in the 26th Undergraduate Student's National Scientific Competition (OTDK) 

 

Personal skills & competences 

Languages 

Russian (intermediate level exam in 1999) 

Spanish (intermediate level exam in 2007) 

English 

Computer skills 

Application of Microsoft Office, graphic programs (Corel Draw, Origin) and HyperMet PC (PGAA) 

 

Research interests 

  • Archaeometrical investigation of archaeological ceramic finds (technological experiments) 
  • Application of petrographic microscopic and instrumental analytical methods in geology 
  • Clay, brick and ceramic industrial investigations 

 

Teaching activities 

2007 

Occassional lecturing in "Ceramic archaeometry" course (Faculty of Sciences, Eötvös Loránd University) 

2004-2006 

"Petrology" course and "Petrology field trip" course for 1st year students on Geography and Environmental Science (Faculty of Sciences, Eötvös Loránd University) 

 

Conferences 

2007 

9th European Meeting on Ancient Ceramics, Budapest, Hungary 

General Assembly of the European Geosciences Union, Vienna, Austria 

"Újabb eredmények a Kárpát-medence 10-11. századi régészeti kutatásában" Conference, Budapest, Hungary 

2006 

"Sötét idők falvai – 8-11. századi települések a Kárpát-medencében" Archaeological Conference, Debrecen, Hungary 

2005 

8th European Meeting on Ancient Ceramics, Lyon, France 

5th International Conference of PhD Students, Miskolc, Hungary 

2004 

34th International Symposium on Archaeometry, Zaragoza, Spain 

Scientific Workshop of the Pottery Museum of Mezőtúr, Mezőtúr, Hungary 

“Az agyagművesség évezredei a Kárpát-medencében" Scientific Conference, Budapest, Hungary 

IXth Undergraduate Student's National Scientific Competition, Miskolc, Hungary 

35th Young Scientist Meeting, Sárospatak, Hungary 

2003 

34th Young Scientist Meeting, Dobogókő, Hungary 

2nd "Mineral Sciences in the Carpathians" International Conference, Miskolc, Hungary 

 

Workshops & Short Courses 

2006 

"Technical Mineralogy: Silicate Based Materials" 8th EMU School and Erasmus Intensive Programme ADVENCEMIN (IP 2006), Budapest, Hungary (Bernard Grobéty, Jan Elsen) 

2006 

Stable isotope geochemistry curse, Institute for Geosciences, Tübingen, Germany, (Heinrich Taubald) 

2005 

Radiogenic isotope geochemistry course, Institute for Geosciences, Tübingen, Germany, (Wolfgang Siebel, Heinrich Taubald, Elmar Reitter) 

2004 

"New Lights on Ancient Materials — The first European training school on the synchrotron analysis of ancient materials" entitled short course, Saint-Aubin, France 

 

Memberships 

2000-2004 

Charter member of the Hungarian Student Unit of the Society of Economic Geologists 

1999- 

Member of the Hungarian Geological Society 

 

Manuscripts 

 

Szilágyi, V. (2004): Egy 10. századi település kerámia leletegyüttesének archeometriai vizsgálata, Edelény, Északkelet-Magyarország. [Archaeometric study of pottery assemblage of a 10th century settlement, Edelény, North-East Hungary.] Dept. of Petrology and Geochemistry, Eötvös L. University, Budapest, 89 p. (Diploma Thesis) 

Szilágyi, V., Szinger, B. (2004): A gyöngyösvisontai kristályos, talajeredetű karbonátkonkréciók vizsgálata és környezeti jelentőségük értékelése. [Investigation and evaluation of the importance in the environmental reconstruction of the crystallized, soil-originated carbonate concretions from Gyöngyösvisonta.] Dept. of Mineralogy – Dept. of Applied and Environmental Geology, Eötvös L. University, Budapest, 58 p. (Thesis for the Undergraduate Student's National Scientific Competition) 

Szilágyi, V., Szinger, B. (2003): A gyöngyösvisontai lignitbánya másodlagos, kristályos karbonát-konkrécióinak ásványtani és genetikai vizsgálata. [Investigation of the mineralogy and the genesis of secondary, crystallized carbonate concretions from Gyöngyösvisonta lignite mine.] Dept. of Mineralogy – Dept. of Applied and Environmental Geology, Eötvös L. University, Budapest, 122 p. (Thesis for the Undergraduate Student's National Scientific Competition) 

 

 

Publications 

 

Articles 

 

In press 

Szigeti, J., Szilágyi, V. (in press): A Halimba-Cseres X-XII. századi temető kerámiaanyaga. [Ceramic finds of the 10-12th century cemetery of Halimba-Cseres.] "Sötét idők falvai – 8-11. századi települések a Kárpát-medencében" Conference Issue (ed. Szilágyi K.), Debrecen. (in Hungarian) 

Szilágyi, V. (in press): Honfoglalás- és Árpád-kori kerámiák anyagvizsgálata Északkelet-Magyarországról I. (Borsod, Karos). [Archaeometrical investigation of pottery of the era of the foundation of the Hungarian State and the Áprád-era from North-East Hungary – Part I (Borsod, Karos).] "Sötét idők falvai – 8-11. századi települések a Kárpát-medencében" Conference Issue (ed. Szilágyi K.), Debrecen. (in Hungarian) 

Szilágyi, V. (in press): Honfoglalás- és Árpád-kori kerámiák anyagvizsgálata Északkelet-Magyarországról II. (Mezőkeresztes, Hejőkürt, Felsőzsolca, Karos). [Archaeometrical investigation of pottery of the era of the foundation of the Hungarian State and the Áprád-era from North-East Hungary – Part II (Mezőkeresztes, Hejőkürt, Felsőzsolca, Karos).] "Sötét idők falvai – 8-11. századi települések a Kárpát-medencében" Conference Issue (ed. Szilágyi K.), Debrecen. (in Hungarian) 

Szilágyi, V., Szakmány, Gy. (in press): Az Alföld északi határán található neolit telepek – Tiszaszőlős-Domaháza (Körös-kultúra) és Füzesabony-Gubakút (AVK-kultúra, Szatmár-csoport) – kerámiáinak kőzettani és geokémiai vizsgálata. [Petrographic and geochemical study of ceramics of Neolithic settlements on the northern boundary of the Great Hungarian Plain – Tiszaszőlős-Domaháza (Körös Culture) and Füzesabony-Gubakút (ALP Culture, Szatmár Group).] Archeometriai Műhely (2007/3 ?). (in Hungarian) 

 

2007 

Szilágyi, V., Szakmány, Gy., Gyarmati, J., Tóth M. (2007): Preliminary Comparative Acraheometric Results of Colonial and Inka Pottery in Paria (Oruro, Bolivia). In: Waksman, Y.S. (ed.): Archaeometric and Archaeological Approaches to Ceramics: Papers presented at EMAC’05, 8th European Meeting on Ancient Ceramics, Lyon 2005, BAR International Series 1691, 2007, pp. 195-199. (in English) 

Szinger, B., Szilágyi, V. (2007): A CO2-probléma és a felszín alatti CO2-elhelyezés lehetőségei. [The CO2 problem and the possibilities of underground CO2 sequestration.] Essay, Környezetvédelmi Füzetek, 2005/10, 64 p. (in Hungarian) 

 

2006 

Szilágyi, V., Szakmány, Gy., Wolf, M. (2006): Az edelényi, X. századi település kerámia leletegyüttesének archeometriai vizsgálata. [Archaeometrical investigation of pottery assemblage of the 10th century settlement in Edelény.] In: Holló Sz.A. & Szulovszky J. (eds.): Az agyagművesség évezredei a Kárpát-medencében, Budapest-Veszprém, pp. 59-64. (in Hungarian) 

Szilágyi, V., Szakmány, Gy., Wolf, M., Weiszburg, T. (2006): Archaeometrical investigation of pottery of the 10th century, Edelény, North-East Hungary. Proceedings of 34th International Symposium on Archaeometry, Zaragoza, Publicación no. 2.621 de la Institución "Fernando el Católico", pp. 555-563. (in English) 

 

2005 

Szilágyi, V., Szakmány, Gy., Gyarmati, J. (2005): Inka kori kerámiák petrográfiai vizsgálatának előzetes eredményei (Paria, Bolívia). [Preliminary results of the petrographic investigation of Inka Period ceramics (Paria, Bolivia).] Archeometriai Műhely, 2005/2 (http://www.ace.hu/am/index.html). (in Hungarian) 

 

2004 

Szinger, B., Szilágyi, V., Weiszburg, T., Horváth, Z., Mindszenty, A. (2004): A gyöngyösvisontai lignit fedőjében megjelenő kristályos, talajeredetű karbonátkonkréciók vizsgálata. [Investigation of the crystallized, soil-originated carbonate concretions from the cover of the Gyöngyösvisonta lignite.] Földtani Közlöny, 134/3, pp. 391-412. (in Hungarian) 

Szilágyi, V., Szakmány, Gy., Wolf, M., Weiszburg, T. (2004): Az edelényi, 10. századi település kerámia leletegyüttesének archeometriai vizsgálata. [Archaeometrical investigation of pottery assemblage of the 10th century settlement in Edelény.] Archeometriai Műhely, (2004/1, (http://www.ace.hu/am/index.html). (in Hungarian) 

 

Lectures & Abstracts 

 

2007 

Szilágyi, V., Szakmány, Gy. (2007): Az Alföld északi határán található neolit telepek – Tiszaszőlős-Domaháza (Körös-kultúra) és Füzesabony-Gubakút (AVK-kultúra, Szatmár-csoport) – kerámiáinak archeometriai vizsgálata. [Petrographic and geochemical study of ceramics of Neolithic settlements on the northern boundary of the Great Hungarian Plain – Tiszaszőlős-Domaháza (Körös Culture) and Füzesabony-Gubakút (ALP Culture, Szatmár Group).] Archeometriai Műhely, 7th March 2007. (in Hungarian) 

Szilágyi, V. (2007): Kérdőjelek a kerámiakutatásban: kalandozás az edényformálás témakörében. [Question marks in the ceramic analysis: roam in the topic of vessel forming.] "Újabb eredmények a Kárpát-medence 10-11. századi régészeti kutatásában" entitled conference, Budapest, 30th May – 1st June 2007, Programs (unnumbered pages). (in Hungarian) 

Szilágyi, V. (2007): Inka Ceramic Manufacture: imperial standardization, local particularity and importation. 9th European Meeting on Ancient Ceramics, Budapest, 24-28th October 2007, Program and Abstracts, p. 67. (in English) 

 

2006 

Szilágyi, V. (2006): Honfoglalás és árpád-kori kerámiák anyagvizsgálata Északkelet-Magyarországról (Felsőzsolca, Edelény, Hejőkürt, Mezőkeresztes, Karos). [Archaeometrical investigation of pottery of the era of the foundation of the Hungarian State and the Áprád-era from North-East Hungary (Felsőzsolca, Edelény, Hejőkürt, Mezőkeresztes, Karos).] "Sötét idők falvai – 8-11. századi települések a Kárpát-medencében" entitled archaeological conference, Debrecen, 13-15th February 2006, Programs, p. 18. (in Hungarian) 

 

2005 

Szilágyi, V., Szakmány, Gy., Gyarmati, J. (2005): Inka kori kerámiák petrográfiai vizsgálatának előzetes eredményei (Paria, Bolívia). [Preliminary results of the petrographic investigation of Inka Period ceramics (Paria, Bolivia).] Archeometriai Műhely, 8th March 2005. (in Hungarian) 

Szilágyi, V. (2005): A szinkrotron analízis alkalmazási lehetőségei az archeometriában. [Archaeometrical application potential of the synchrotron analysis.] Kőzettani és Geokémiai Műhely, 13th May 2005. (in Hungarian) 

Szilágyi, V. (2005): Archaeometrical Investigation of Ceramics: What is the Message of the Inca Pottery? 5th International Conference of PhD Students, Miskolc, 14-20th August 2005, Programs and Abstracts, p. 187. (in English) 

 

2004 

Szilágyi, V., Szinger, B. (2004): A gyöngyösvisontai kristályos, talajeredetű karbonátkonkréciók vizsgálata és környezeti jelentőségük értékelése. [Investigation and evaluation of the importance in the environmental reconstruction of the crystallized, soil-originated carbonate concretions from Gyöngyösvisonta.] IXth Undergraduate Student's National Scientific Competition, Abstracts, Budapest, p. 144. (in Hungarian) 

Szilágyi, V. (2004): Az edelényi, 10. századi település kerámia leletegyüttesének archeometriai vizsgálata. [Archaeometrical investigation of pottery assemblage of the 10th century settlement in Edelény.] 35th Young Scientist Meeting, Sárospatak, 19-20th March 2004, Programs and abstracts, p. 34. (in Hungarian) 

Szilágyi, V., Szakmány, Gy., Wolf, M., Weiszburg, T. (2004): Az edelényi, 10. századi település kerámia leletegyüttesének archeometriai vizsgálata. [Archaeometrical investigation of pottery assemblage of the 10th century settlement in Edelény.] “Az agyagművesség évezredei a Kárpát-medencében" Conference, 28-29th April 2004, Programs, Budapest, p. 11-12. (in Hungarian) 

Szilágyi, V. (2004): Egy 10. századi falu kerámia leletanyagának vizsgálata a geológus módszereivel. [Study of the pottery of a 10th century village by geological methods.] Scientific Workshop of the Pottery Museum of Mezőtúr, 6th July 2004. (in Hungarian) 

Szilágyi, V., Szakmány, Gy., Wolf, M., Weiszburg, T. (2004): Az edelényi, 10. századi település kerámia leletegyüttesének archeometriai vizsgálata. [Archaeometrical investigation of pottery assemblage of the 10th century settlement in Edelény.] Archeometriai Műhely, 20th September 2004 (in Hungarian) 

 

2003 

Szilágyi, V., Szinger, B., Horváth, Z. (2003): A gyöngyösvisontai lignitbánya másodlagos, kristályos karbonát-konkrécióinak ásványtani és genetikai vizsgálata. [Investigation of the mineralogy and the genesis of secondary, crystallized carbonate concretions from Gyöngyösvisonta lignite mine.] 34th Young Scientist Meeting, Dobogókő, 21-22nd March 2003, Programs and abstracts, p. 50. (in Hungarian) 

Szilágyi, V., Szinger, B. (2003): A gyöngyösvisontai lignitbánya másodlagos, kristályos karbonát-konkrécióinak ásványtani és genetikai vizsgálata. [Investigation of the mineralogy and the genesis of secondary, crystallized carbonate concretions from Gyöngyösvisonta lignite mine.] XXVIth Undergraduate Student's National Scientific Competition (Section of Physics, Earth Sciences and Mathematics), Programs, Miskolc, p. 76. (in Hungarian) 

 

Posters & Abstracts 

 

2007 

Szilágyi, V., Szakmány, Gy., Gyarmati, J. (2007): Provenance inquiry of Inka period ceramics: a petrographic study. Geophysical Research Abstracts, Vol. 9., CD supplement (ISSN: 1029-7006), General Assembly o f the European Geosciences Union, 15-20th April 2007, Vienna, Austria. (in English) 

 

2005 

Szilágyi, V., Szakmány, Gy., Gyarmati, J., Tóth M. (2005): Preliminary Comparative Acraheometric Results of Colonial and Inka Pottery in Paria (Oruro, Bolivia). 8th European Meeting on Ancient Ceramics, Lyon, France, 26-28th October 2005, Program. (in English) 

 

2004 

Szilágyi, V., Szakmány, Gy., Wolf, M., Weiszburg, T. (2004): Archaeometrical investigation of pottery of the 10th century, Edelény, North-East Hungary. 34th International Symposium on Archaeometry, Zaragoza, 3-7th May 2004, Programs and Abstracts, p. 268. (in English) 

 

2003 

Szilágyi, V., Szinger, B., Weiszburg, T., Horváth, Z., Mindszenty, A. (2003): Euhedral calcite in carbonatic concretions from Quarternary paleosol environment, Gyöngyösvisonta, Hungary. 2nd "Mineral Sciences in the Carpathians" International Conference, Miskolc, 6-7th March 2003, Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series, Vol. 1, Szeged. (in English)