Az Intézet tudományos osztályai

Az Izotópkutató Intézetben az alábbi öt osztály működik:

Izotópalkalmazási Osztály

Kutatási területek:
 • Vas és óntartalmú katalizátorok oxidációs és koordinációs állapotainak vizsgálata in situ Mössbauer spektroszkópiával.
 • Nagyaktivitású hulladékok esetén szóbajöhető radioizotópok migrációjának tanulmányozása geológiai mintákban.

Nukleáris Kutatások Osztálya

Kutatási területek:
 • Prompt Gamma Aktivációs Analízis (PGAA) és alkalmazásai
 • Neutron-indukált magreakciók spektroszkópiai vizsgálata
 • Nukleáris adatok mérése és kritikai értékelése
 • Gamma spektrometria és módszertani fejlesztések
 • In-beam Mössbauer spektroszkópia

Sugárhatáskémiai Osztály

Kutatási területek:
 • Szénhidrogének radiolízise és fotokémiája
 • Környezetszennyező anyagok, pl. klórozott aromás szénhidrogének, reaktív textilszinezékek lebontása.
 • Sugárhatáskémiai vizsgálatok polimereken, a sugárzás iniciálta polimerizéció mechanizmusának feltárása.
 • Polimerek előállítása bio- és orvosi felhasználásra sugárzások segítségével.

Sugárbiztonsági Osztály

Főbb kutatási területek és szakértői szolgáltatások:
 • Nukleáris csoport
  • Nuclear safeguards
  • Illegális hasadóanyag-csempészet elleni küzdelem
 • Dozimetriai csoport
  • Kémiai doziméterek
  • Szilárdtest doziméterek környezeti, baleseti, reaktor és személyi dozimetriai felhasználásokra
  • Radiation processing dosimetry
  • A nagy intenzitású gamma és elektronbesugárzó berendezések dozimetriai felügyelete
  • Sugárvédelmi szolgáltatások
 • Radioaktív anyagok nyilvántartása
  • üzemelteti a Radioaktív anyagok országos nyilvántartásához kapcsolódó infrastruktúrát.
  • szoftverfejlesztéseket végez.
 • ICP-MS Tömegspektrometriai laboratórium
  • Ismeretlen eredetű nukleáris anyagok meghatározása. Urán és egyéb aktinidák izotóparányainak mérése, nyomelem-analízis
  • Szűrőkkel és egyéb módon begyűjtött nukleáris anyagok viszgálata
  • Hosszú felezési idejű radionuklidok meghatározása környezeti mintákban
  • A lézerablációs mintabevitel alkalmazása

Felületkémia és Katalízis Osztály

Kutatási területek:
 • Modell katalizátorok vizsgálata diszperz fémrészecskék felületén
 • C1 molekulák aktiválása: szerkezet-reaktivitás kapcsolat egy és kétfémes katalizátorokon
 • Szelektív hidrogénezés, aszimmetrikus heterogén katalitikus hidrogénezések
 • Környezetkémiai kutatások
 • Katalitikus nedves oxidáció, szennyvízkezelés
 • Hordozós kétfémes katalizátorok vizsgálata szénhidrogének konverziójában
 • A szerkezet és a katalitikus hatás összefüggései, befolyása az aktivitásra és a szelektivitásra finomítók modellreakcióiban
 • Szelektív CO oxidáció vizsgálata hidrogén jelenlétében (PROX) üzemanyagcellákban történő alkalmazásokhoz
 • Platina felületén kemiszorpció során képződő, kis molekulatömegű szénhidrogének vizsgálata Auger spektroszkópiával (AES) és UHV körülmények között.

A kutató osztályok munkáját a Gazdasági Osztály és az Ellátási Osztály segíti.