Alt ism

Általános ismertető

Az Intézet az MTA kutatóhálózatának egyik intézete. Alapí­tó okirata szerint fő feladata: nemzetközi szí­nvonalú tudományos kutatások folytatása Ezen kí­vül

Külső Tanácsadó Testület

Az Akadémiai Törvény 2009. évi módosí­tása nyomán az intézet munkáját Külső Tanácsadó Testület segí­ti.

Az intézet szervezeti felépí­tése

Gazdasági adatok


Cí­m és egyéb azonosí­tó adatok:


  • Az Intézet cí­me: 1121, Budapest, Konkoly Thege Miklós u. 29 - 33
  • Postací­m: H-1525 Budapest Pf. 77.
  • Telefon: 1-392-2531, Fax: 1-392-2533
  • Adószám: 15598251-2-43
  • Bankszámla szám: 10032000-00288619-00000000

Tudományos beszámolók, ismertetők