News_vutf

Hí­rek

2011. december 5.

Az MTA 182. (rendkívüli) közgyűlése határozatot fogadott el a kutatóintézet-hálózat megújítására vonatkozóan. Ennek keretében az MTA Izotópkutató Intézet 2011. dec. 31-i megszűnési dátummal beolvad az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézetbe, amely 2012. január 1.-jétől MTA Energiatudományi Kutatóközpont néven működik tovább (a megszüntető okirat tervezete).

2011. november 30.

 Az AEKI és IKI  vezető munkatársai a két intézmény kutatóit, műszereit és témáit  kölcsönösen bemutató előadásokat tartottak (a program és az előadások)

2011. augusztus 19.

Belgya Tamás, a Nukleáris Kutatások Osztály vezetője a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült, melyet az MTA elnökének előterjesztésére az államfő adományozott az augusztus 20.-ai állami ünnep alkalmából. Belgya Tamás a kitüntetést a nukleáris kutatások területén végzett kiemelkedően eredményes tudományos kutatói munkásságával, felelős kutatásirányító és szervező  tevékenységével érdemelte ki. (link: MTA honlap).

2011. május 5.

A Nukleáris Újságíró Akadémia részt vevői látogatást tettek az intézetben. Előadásokat hallgattak meg az intézet tevékenységéről , majd laboratóriumokat is meglátogattak. (Az előadások programja)

2011. április 12.

Az intézet munkatársai 10 előadásban számoltak be tavalyi munkáikról az  Országos Atomenergia Hivatal  műszaki-tudományos támogató intézményei szemináriumsorozatán  (a szeminariumsorozat programja -  es az elhangzott eloadasok diai is letölthetők)

2011. április 1.

A Hungarocert megújító auditot tartott az intézetben, az ISO 9001:2008 szabvány előírásainak teljesülését ellenőrizte. Az auditáláson az intézet megfelelt (az új tanisítvány).

2011.  február  24.

Szarka László,  az MTA Kutatóintézeti Fősztály vezetője és munkatársai (Molnár Andrea, Gaugecz Janka és Redler László) ismerkedő látogatást tettek az intézetben. Wojnárovits László igazgató rövid előadásban mutatta be az intézetet, majd kötetlen, kölcsönös tájékozató beszélgetés zajlott a látogatók és az intézeti osztályvezetők részvételével. A látogatás két intézeti nagyműszeres laboratórium felkeresésével  fejeződött be. 

2011.  február 16. 

Pálinkás József az MTA elnöke látogatást tett az intézetben. Először meghallgatta Wojnárovits László igazgató tájékoztató előadását (letölthető pdf). Utána meglátogatta az intézet nagyműszeres laboratóriumait (felületvizsgáló és - elektronspektroszkópiai,  hidegneutron-nyaláb - PGAA, ICP-MS, valamint az impulzus radiolízis).
Elnök úr a látogatás második részében fórumon találkozott az intézet kutatóival. Az első részben áttekintést adott az MTA helyzetéről. Kiemelten foglalkozott a  kutatóintézetek körülményeinek jelenlegi és várható alakulásával. A fórum végén kérdésekre válaszolt.   (Fotogaléria a látogatásról)

 2011. február 7. 

2011. augusztus 27. - szeptember 1. között Zalakaroson rendezik meg a sugárhatáskémia jeles eseményét,  a  12.-dik Tihany Szimpóziumot.  További információért látogassák meg a konferencia honlapját a http://www.tihany.kfki.hu cimen.

2011. február 3.

"Atomerőműtől a fúziós erőműig" cimmel Veres Árpád tartott előadást az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Borsodi Szervezete felkérésére Miskolcon (az előadás innen letölthető)   

2010. november 19 - december 9. 

Három hét leforgása alatt négy intézeti fiatal kutató védte meg sikerrel PhD dolgozatát az ELTE-n (Beiler Barbara, Gméling Katalin, Stichleutner Sándor és Szilágyi Veronika)

2010. november 16.

A Magyar Tudomány Ünnepe - 2010 rendezvénysorozat keretében intézeti kollégák előadásai hangzottak el az "Anyagtudományi kutatások a Budapesti  Kutatóreaktor Műszerközpontban" c. előadói napon

2010. november 12.

A Magyar Tudomány Ünnepe - 2010 rendezvénysorozat keretében intézeti előadói nap volt (a nap programja).

2010. október 21.

Mácsik Zsuzsanna, intézetünk fiatal munkatársa megkapta a "Hevesy György Ifjúsági Nívódij - Paksi Atomerőmű Zrt. különdíját" az Őszi Radiokémia Napok 2010 rendezvényen bemutatott előadásával és a díj pályázatára benyújtott dolgozatával.

2010. október 5 - 6.

Az IKI Külső Tanácsadó Testülete kihelyezett ülést tartott az  intézetben. (Az ülés programja és az elhangzott előadások)

2010. szeptember 2.

Turgay Karali, az EGE University, Institute of Nuclear Sciences (Izmir - Törökország) osztályvezetője intézeti előadast tartott, melyben ismertette az EGE University oktatási tevékenységét, és részletesen beszámolt a Nukleáris Intézetben folyó kutatómunkáról. A vendég a TÜBITAK és az NKTH közötti együttműködés keretében tartózkodik intézetünkben.

2010. szeptember 1.

Szilágyi Veronika, intézetünk munkatársa az m2 TV Záróra 25 perces műsorában beszélt a Paria-ban (Bolívia) és az Edelényben végzett régészeti kutatásairól.

2010. augusztus 24.

Osvay Margitot, intézetünk munkatársát a félvezető és a lumineszcencia kutatások terén elért eredményeiért az Eötvös Loránd Fizikai Társulat   Szigeti György dijjal tüntette ki. A kitüntetést az idei Fizikus Vándorgyűlésen, Pécsen adták át.

2010. július 23.

Az intézet három kutatási infrastrukturája is "Stratégiai Kutatási Infrastruktúra" minősítést kapott a NEKIFUT Irányító Testület döntése alapján.
- a Prompt Gamma Aktivációs Analitika (PGAA), és
- a NIPS Neutron Indukált  Prompt-gamma Spektroszkópiai berendezés a Budapesti Kutatóreaktor hálózatban,
- az IKI Mössbauer laboratórium a Mössbauer laboratóriumok hálózatában  

2010. június 22.

Tizennégy szervezet igazgatói - köztük az Izotópkutató Intézeté - Együttműködési Megállapodást írtak alá, mellyel létrehozzák a Magyar Nukleáris Tudásbázis rendszert. A rendszer célja "Az atomenergia hazai alkalmazása során felhalmoztt, elsősorban Magyarországon létrejött tudás dokumentumanak összegyűjtése, megőrzése és aktualizálása a jövő generációk számára..." . A társintézmények elektronikus formában teszik hozzáférhetővé dokumentmaikat, a rendszer működtetője az Országos Atomenergia Hivatal lesz. Az IKI a saját részéről Kovács András osztályvezetőt delegálta a Szerkesztő Bizottságba.

2010. május 18.

Az intézet munkatársai beszámoló előadásokkal vettek részt az OAH szemináriumsorozatán, melyet a technikai támogató intézmények kutatói tartottak. Ennek során  ismertették a 2009-ben az OAH Műszaki Támogatási Tevékenysége keretében támogatott kutatások eredményeit. Az ülésen részt vett Rónaky József, az OAH főigazgatója, Herczeg György, (az MTA főtitkárának képviseletében), Wojnárovits László, az IKI igazgatója és Tétényi Pál akadémikus, valamint számos érdeklődő munkatárs az érintett intézményekből. Rónaky József megnyitó szavaiban kiemelte a nukleáris kutatások és a műszaki háttér intézetek szerepének jelentőségét az OAH hatósági munkájának támogatásában.  A szemináriumon 10 előadás hangzott el. A szeminárium programja és az előadások elérhetők itt ( link az OAH honlapjára)   A szemináriumsorozat Wojnárovits László zárószavával fejeződött be.

2010.  május  5.

Az intézet  tömegspektrometriai (ICP-MS) laboratóriumát a Nemzeti Akkreditáló Testület "vizsgálólaboratórium"-ként akkreditálta, és ezzel egyúttal deklarálta, hogy a laboratórium  működése megfelel az MSz EN ISO/IEC 17025 : 2005 szabvány előírásainak. (Az akkreditálási okirat)

2010. március 17.

A Katalí­zis Munkabizottság és az MTA Izotópkutató Intézet az IKI-ben tartandó ülésen köszönti a 80. születésnapját ünneplő Tétényi Pál akadémikust.
Részletes program

2010. február 19.

2010. Február 19.-én egy szemináriumot tartotottunk a Nemzetközi atomenergia ügynökség (IAEA) központjában, Bécsben, ahol az Intézet munkatársai bemutatták a nukleáris biztosí­téki rendszerrel kapcsolatos kutató-fejlesztő munkáikat, különös tekintettel a neutronforrások azonositására és jellemzésére. Részletes összefoglaló és az előadások

2009. november 9.

A Magyar Tudomány ünnepe programsorozat keretében 2009. november 9-én, hétfőn, 10 órai kezdettel az MTA székházában megrendezésre került a "Kutatás innovatí­v környezetben: 50 éves az Izotóp Intézet" című ünnepi tudományos ülés. Az ülés két nyitóelőadását Wojnárovits László, az Intézet igazgatója és Lakatos Mihály, az Izotópintézet Kft igazgatója tartották. Ezután felkért hozzászólókként Pálinkás József, az Akadémia elnöke, Rónaky József, az OAH főigazgatója, Olli Heinonen, a NAü főigazgató helyettese, Gadó János, az AEKI igazgatója és Balogh Ildikó, a MONT elnöke méltatták az IKI és az Izotópintézet Kft munkáját. Az előadásokat Zsigrai József, Révay Zsolt, Vargáné Beck Andrea, Faiglné Birkás Erzsébet, Takács Erzsébet, Simonics Péter és Környei József tartották. Az ülés a Krúdy teremben tartott fogadással fejeződött be. Az ülésről az MTA honlapja is tudósí­tott.

Részletes program és az előadások

2009. október 30.

Az MTA Műszaki Kémiai Bizottsága a 2009. évi Varga József dijat Tungler Antalnak í­télte oda. A dij átadásakor (december 8-án) a dí­jazott "42 év barangolásai a katalí­zis és a kémiai technológia határvidékén" cimmel előadást is tartott. Meghí­vó

2009. október 15.

Mácsik Zsuzsanna második, Katona Róbert pedig harmadik helyet ért el az Őszi Radiokémiai Napokon (Pécs, 2009. október 14-16) lebonyolí­tott Hevesy György Ifjúsági Ní­vódí­j versenye. Ünnepi szekció keretében emlékeztek meg Tétényi Pál 80. születésnapjáról és az Intézet alapí­tásának 50. évfordulójáról.

2009. szeptember 25.

Az Intézet Nukleáris Kutatások Osztálya sikerrel rendezte meg az "EFNUDAT Slow and Resonance Neutrons, a Scientific Workshop on Nuclear Data Measurements, Theory and Applications" nevű konferenciát, 2009. szeptember 23-25 között a Hotel Normafában. Bővebb információ a konferencia honlapján érhető el.

2009. szeptember 18.

Szeptember 18-án, az új magyar-vietnami együttműködési jegyzőkönyv parlamenti aláí­rása alkalmával az IKI és a Vietnam Nemzeti Egyetem (Hanoi) közötti együttműködési megállapodás aláí­rására is sor került melyet az intézet részéről Wojnárovits László igazgató í­rt alá. Az együttműködési megállapodás keretében Veres Árpád és Nguyen Cong Tam október 5-e és 19-e között látogatást tettek a Vietnami Nemzeti Egyemen, ahol konzultációkat folytattak. Veres Árpád a nukleáris kutatások területeiről és újabb irányairól 1.5 órás összefoglaló előadást tartott.

Bővebb információ:

2009. szeptember 3.

Az Intézet Sugárhatáskémiai Osztálya sikerrel rendezte meg a "26th Miller Miller Conference on Radiation Chemistry" konferenciát, 2009 augusztus 28 - szeptember 2 között Keszthelyen. Bővebb információ a konferencia honlapján érhető el.

2009. május 21.

NKTH Információs Nap a K+F-munkaerő megőrzése és fejlesztése pályázatról. Részletes ismertető

2009. március 28.

A Népszabadság cikket közölt Tiramisu hasadóanyagból - Munkában a nukleáris helyszí­nelők cí­mmel a nuklearis biztositéki vizsgálatokról. Ebben bemutatják kollégánk, Varga Zsolt munkáját is.

2009. február 27.

Az MTA IKI és a Mol NyRt. közös szemináriuma

2008. december 31.

A Katalí­zis és Nyomjelzéstechnikai Osztály új neve Izotópalkalmazási Osztály

2008. október 14.

A téli szemeszterben az intézeti szemináriumok beosztása

2008. szeptember 10.

Az MTA Izotópkutató Intézet Tudományos Tanácsa, a Magyar Hidrológiai Társaság Ipari Ví­zgazdálkodási Szakosztálya, az MTA Sugárhatáskémiai Munkabizottsága, az MKE Sugárkémiai Szakosztálya együttes ülést szervezett "A nagyenergiájú sugárzás környezetvédelmi alkalmazásai: ví­z- és szennyví­ztisztí­tás" cí­mmel. A program és az előadások

2008. augusztus 19-22.

Nemzetközi szimpózium a Mössbauer-effektus ipari alkalmazásairól: Augusztus 19 és 22-e között Budapesten volt az ISIAME 2008 szimpózium (International Symposium on the Industrial Applications of Mössbauer Effect). A konferencia, melynek az Izotópkutató Intézet is társ-szervezője volt, 25 országból érkezett 115 regisztrált részt vevővel zajlott le. További információ

2008. április 4.

Az Intézet kutatóinak közreműködésével cikk jelent meg a Science folyóiratban "The Roles of Subsurface Carbon and Hydrogen in Palladium-Catalyzed Alkyne Hydrogenation" cí­mmel.

2008. április 2.

Michael Loughran (Newcastle University) előadást tartott "Microfabrication and lab on chip research" cí­mmel.

2008. március 5.

Az Intézetben sikeresen lezajlott az ISO-9001 minőségirányí­tási rendszer akkreditációja.

2007. december 5.

Arturo Martinez Arias (Instituto de Catalisis y Petroleoquimica, CSIC) előadást tartott "Preferential CO oxidation in H2-rich streams over copper oxide-ceria catalysts" cí­mmel.

2007. november

  • Dr. Tétényi Pálnak, az Intézet tudományos tanácsadójának, dí­szdoktori cí­met adományoztak a Pannon Egyetemen, Veszprémben.
  • Dr. Paál Zoltánt az MTA "Eötvös József koszorú" dí­jjal tüntette ki.
  • Dr. Wojnárovits László ní­vódí­jban részesült az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent Sugárkémia cí­mű könyvéért.
  • Varga Zsolt Ph.D. értekezésével elnyerte az ifjúsági Hevesy György dí­jat.

2007. október 25.

Beiler Barbara harmadik helyet ért el az Őszi Radiokémiai Napokon zajló Hevesy előadói versenyen.

2007. október 5.

A téli szemeszterben az intézeti szemináriumok beosztása

2007. május 3.

Richard B. Firestone (Lawrence Berkeley National Laboratory, CA, USA) előadást tartott "Meteoritic Impacts in the Pleistocene" cí­mmel.

2007. április 26.

Előadói fórum az Izotóp Intézet Kft-vel közös szervezésben. A program és az előadások

2007. március 6.

Prof. Frans De Corte (Lab. Anal. Chem., Inst. Nucl. Sci., University of Gent, Belgium) előadást tartott "Gamma-ray spectrometry for the assessment of the annual (K,Th,U) radiation dose in the luminescence dating of sediments: recent developments at the INW" cí­mmel.

2007. március 4.

Nafaa Reguigui (National Center of Nuclear Sciencies and Technologies) előadást tartott "Application of Nuclear Analytical Techniques in Tunisia" cí­mmel.

2007. február 15.

Az Intézetben megkezdődött az ISO-9001 minőségirányí­tási rendszer bevezetése.

2007. január 19-20.

Az Intézet - a Magyar Nemzeti Múzeummal közösen - megrendezte az Ancient Charm projekt harmadik munkaértekezletét.

2006. szeptember 20.

Dr. Paál Zoltánt, az Intézet Tudományos tanácsadóját, tiszteletbeli doktori cí­mmel tűntették ki a Poitiers Egyetemen, Franciaországban.