PhD

Oktatás


Az Intézetben készült és sikeresen megvédett értekezések listája 2000 óta:

Ph.D. disszerációk

 • Frey Krisztina
  • Cí­m: Módosí­tott Au nanorészecskék: a szerkezet és a katalitikus tulajdonságok közötti összefüggés vizsgálata
  • Témavezető: Guczi László
  • Év: 2007
  • Egyetem: Szegedi Egyetem
 • Chobola Róbert
  • Cí­m:90Sr szelektí­v meghatározásának tanulmányozása atomerőművi és környezeti mintákból 
  • Témavezető: 
  • Év: 2007
  • Egyetem: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kémia és Vegyészmérnöki Tudományok doktori iskola
 • Ember Péter Pál
  • Cí­m: A mátrixhatás csökkentése a prompt gamma aktivációs analí­zisben
  • Témavezető: Belgya Tamás
  • Év: 2006
  • Egyetem: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fizika doktori iskola
 • Demény Orsolya
  • Cí­m: Rossz statisztikájú gamma-spektrumok kiértékelése.
  • Témavezető: Révay Zsolt, Méray László
  • Év: 2003
  • Egyetem: Veszprémi Egyetem
 • Földvári Csilla Magdolna  
  • Cí­m: Effect of high-energy radiation and alkali treatment on the properties of cellulose
  • Témavezető: Takács Erzsébet
  • Év: 2003
  • Egyetem: Veszprémi Egyetem
 • Dajka Katalin
  • Cí­m: Pulse radiolysis of acrylic acid ester and acrylamide type monomers in dilute aqueous and cyclohexane solutions
  • Témavezető: Takács Erzsébet
  • Év: 2003
  • Egyetem: Veszprémi Egyetem
 • Horváth Anita
  • Cí­m: Preparation of supported palladium nanoparticles by colloid chemical methods, they structural and catalytic properties
  • Témavezető: 
  • Év: 2002
  • Egyetem: Szegedi Egyetem
 • Hlavaty Zoltán
  • Cí­m: Platina lemezen lejátszódó szénhidrogén adszorpció vizsgálata elektronkilépési munka változás és Auger elektronspektroszkópia módszerével
  • Témavezető: Tétényi Pál
  • Év: 2001
  • Egyetem: Veszprémi Egyetem
 • Teschner Detre
  • Cí­m: A metilciklopentán (MCP) gyűrűnyitásának mechanizmusa ródium katalizátorokon
  • Témavezető: Paál Zoltán
  • Év: 2001
  • Egyetem: Veszprémi Egyetem
 • Wootsch Attila
  • Cí­m: Transformation of hexane on Pt catalysts. Accumulation of carbonaceous deposits and their effect on the catalytic properties
  • Témavezető: Paál Zoltán
  • Év: 2001
  • Egyetem: Budapest i Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kémia és Vegyészmérnöki tudományok doktori iskola
 • Révay Zsolt
  • Cí­m: The Improvement of Prompt-Gamma Activation Analysis
  • Év: 2000
  • Egyetem: Veszprémi Egyetem
 • Kasztovszky Zsolt
  • Cí­m: Radioactivity of well-waters and ground waters
  • Témavezető: Marx György
  • Év: 2000
  • Egyetem: Semmelweis Orvostudományi Egyetem (SOTE) és Eötvös Lorand Tudományegyetem (ELTE), Az ionizáló és nem-ionizáló sugárzások biológiai hatásai doktori iskola
 • Horváth Dénes
  • Cí­m: Relation between electron structure, morphology and catalytic activity of gold nanoparticles
  • Témavezető: 
  • Év: 2000
  • Egyetem: 

Diplomadolgozatok:

 • Egyed írmin Elek
  • Cí­m: Rostkender környezetkí­mélő kémiai feltárása ultrahang hatásainak vizsgálatával
  • Témavezető: Takács Erzsébet, Borsa Judit
  • Év: 2004
  • Egyetem: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • Simon Dóra
  • Cí­m: Rostkender finomí­tása pektináz enzim és ultrahang alkalmazásával
  • Témavezető: Takács Erzsébet, Borsa Judit
  • Év: 2004
  • Egyetem: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • Kiss Hermina
  • Cí­m: Rostkender környezetkí­mélő finomí­tása lúgos és enzimes eljárás kombinálásával, ultrahangos és egyéb technikák alkalmazásával
  • Témavezető: Takács Erzsébet, Borsa Judit
  • Év: 2004
  • Egyetem: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • Katalin Gméling
  • Cí­m: Variation of the boron concentration in Neogene calc-alkaline volcanic rocks from the Northern-Pannonian Basin: PGAA study 
  • Témavezetők: Harangi Szabolcs, Kasztovszky Zsolt
  • Év: 2003
  • Egyetem: ELTE Kőzettan és Geokémia Tanszék
 • Füri Judit
  • Cí­m: Archaeometrical investigations of Hungarian polished stone tools made of basalt
  • Témavezetők: Szakmány György, T. Biró Katalin, Harangi Szabolcs, Kasztovszky Zsolt
  • Év: 2003
  • Egyetem: ELTE Kőzettan és Geokémia Tanszék
 • Papp József
  • Cí­m: Cellulóz módosí­tása sugárzással iniciált ojtással
  • Témavezető: Takács Erzsébet, Borsa Judit
  • Év: 2002
  • Egyetem: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • Lakatos Miklós
  • Cí­m: 
  • Témavezető:  Révay Zsolt
  • Év: 2002
  • Egyetem: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • Szentmiklósi László
  • Cí­m: Prompt-gamma aktivációs analí­zis hidedg neutronokkal
  • Témavezető: Révay Zsolt
  • Év: 2002
  • Egyetem: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • Fleischer Katalin
  • Cí­m: A nagyenergiájú sugárzással iniciált polimerizáció kinetikája
  • Témavezető: Takács Erzsébet, Kanyár Béla
  • Év: 2001
  • Egyetem: Veszprémi Egyetem
 • Marada Katalin
  • Cí­m: Investigation of the effects of neutron- and gamma absorption in the PGAA analysis of geological and archaeological samples
  • Témavezetős: Kiss Dezső, Kasztovszky Zsolt
  • Év: 2001
  • Egyetem: ELTE Atomfizika Tanszék