Üdvözöljük a Nukleáris Kutatások Osztály oldalain!

NKO osztaly foto


Az osztály 1992-ben, az addigi Magfizikai Osztályból alakult meg és 2004-ig Molnár L. Gábor vezetésével működött.

Osztályunk kiemelt feladatai:
  • Nemzetközi színvonalú tudományos kutatások végzése a neutronos elemanalitikai és szerkezetvizsgálati módszerek metodikája és alkalmazásuk terén,
  • prompt-gamma aktivációs analízis referencialaboratórium működtetése és új, in-beam Mössbauer-spektrométer létesítése (az Izotópalkalmazási Osztállyal együttműködésben),
  • neutronos magreakciókkal kapcsolatos nukleáris adatok mérése nemzetközi adatbázisok számára, illetve
  • részvétel az Intézetre háruló kutatási, oktatási, együttműködési, ill. szerződéses stb. feladatok teljesítésében. 
A csoport kutatómunkája a Budapesti Kutatóreaktorhoz kötődik, melynek teljesítményét 1993-ban 10 MW bővítették és neutronvezetőket építettek ki. A folyékony hidrogént tartalmazó hidegneutron forrás 2000-ben került üzembe helyezésre, jelentősen megnövelve a neutronnyalábok intenzitását.

Az Izotópkutató Intézet alapító tagja a Budapesti Neutron Centrumnak, melynek keretében a telephelyen található négy intézet (AEKI, SzFKI, IKI, RMKI) együttműködik a reaktorhoz kapcsolódó tevékenységeikben. Az Európai Unió FP6-FP7 NMI3 projektjének anyagi támogatásával a berendezések elérhetők hazai és uniós felhasználóknak.  Ezt egészíti ki az EU FP7 ERINDA együttműködés, mely újgenerációs reaktorok és transzmutációs kutatásokhoz szükséges nukleáris adatok meghatározását támogatja, illetve a EU FP7 CHARISMA projekt a kultúrális örökség vizsgálata területén.

Osztályunhoz jelenleg hét főállású kutató, egy részmunkaidős kolléga és két kutatást segítő munkatárs tartozik. A csapatban fizikusok, vegyészek, geológusok dolgoznak együtt, egymást jól kiegészítő szakmai háttérrel. Ismerje meg munkatársainkat.
Szilagyi Veronika Belgya Tamas Gmeling Katalin Revay Zsolt Jesse L. Weil Szentmiklosi Laszlo Kis Zoltan kasztovszky Zsolt