Induktív Csatolású Plazma Tömegspektrométer (ICP-MS)

Az Intézet az Európai Unió PHARE pályázatából 2003-ban egy nagyfelbontású induktív csatolású plazma tömegspektrometriás (HR-ICP-MS) berendezés beszerzését és a laboratórium létesítését kezdte el. Az ICP-MS laboratórium 2004 végétől működik. A laboratórium feladata kutatási anyagok és nukleáris minták nagypontosságú és megbízható elemanalízise, továbbá az Intézet analitikai hátterének biztosítása.

Célunk egy olyan laboratórium létrehozása volt, amely korszerű kiépítése és műszerezettsége, illetve megbízható szakmai háttere révén biztosítja a nukleáris és környezeti minákkal kapcsolatos mérési feladatok magas szintű, nemzetközi együttműködésben is helytálló elvégzését.

Az ICP-MS laboratórium 2010.05.05-től a Nemzeti Akkreditáló Testület által kibocsátott akkreditált státusszal rendelkezik. A laboratórium működése megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány követelményeinek, nyilvántartási száma: NAT-1-1630/2010.

A mintaelőkészítést tisztaszoba körülmények közütt végezzük (Class 100 000).

Jellemző mintatipusok:
 • Környezeti minták
 • Sugárvédelmi minták
 • Safeguards minták
 • Lefoglalt (csempészett) nukleáris anyagok mintái
 • Magfizikai minták (például targetek) analízise
 • Katalizátorok vizsgálata
 • Élelmiszer minták (eredetmeghatározás)

Berendezés

Gyártó

ELEMENT2 nagyfelbontású ICP-MS Thermo Electron Corp.
Aridus Deszolvatáló egység Cetac
UP-213 Lézer ablációs egység New Wave Research
μ-Sampler Thermo Electron Corp.
ASX-520 Autosampler Cetac


Az Element2 készülék főbb jellemzői:
ICP-MS
 • Multielemes elemanalízis szinte a teljes periódusos rendszerre a mg/L-tól a pg/L koncentráció tartományban: Szervetlen oldószerekkel és szilárd mintákkal is használható
 • Kiváló tömegfelbontás, interferenciák csökkentése: az elemazonosítás biztonsága megnő
 • A detektor alkalmas tranziens jelek mérésére is (lézer ablációs mód esetén fontos)
 • Precíz izotóparányok mérése
 • A berendezés részletes specifikációja a gyártó oldalán olvasható
 • Az ICP-MS laboratóriumot a Sugárbiztonsági Osztály üzemelteti.