PGAA laborgyakorlat (ELTE)

A Nukleáris Kutatások Osztálya 1998-tól folyamatosan biztosítja a prompt-gamma aktivációs analitikai gyakorlatot az ELTE vegyész és mérnök fizikus hallgatóinak. A gyakorlat célja, hogy a hallgatók megismerjék a módszer elvi hátterét és méréstechnikáját egy standard referencia minta analízisén keresztül. A felkészüléshez egy új segédanyag áll rendelkezésre.

Nívóséma meghatározás (BME)

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technika Intézetével együttműködésben kínáljuk laborgyakorlatunkat nappali tagozatos mérnök-fizikus hallgatóknak. A gyakorlat célja a szén és a berillium viszonylag egyszerű nívósémáinak meghatározása hidegneutron-nyalábban besugárzott elemi minták gamma spektruma alapján. Az eredményeket összevetjük az irodalmi adatokkal. A segédanyag letölthető itt.