Nukleáris anyagok vizsgálata

Ismeretlen eredetű nukleáris anyagok jellemzése és kategorizálása

Az alábbiakban néhány kiemelkedő, az ismeretlen eredetű nukleáris anyagok jellemzésében publikált cikket sorolunk fel. Az Intézet munkatársai számos új eljárást dolgoztak ki, alacsony hátterű gamma spektroszkópia, ICP tömegspektrometria (ICP-MS) és elektronmikroszkópia bevonásával.

Gamma spektrometria


ICP-SFMSPromt-gamma aktivációs analízis (PGAA)

PGAA egy hasznos módszer a tokozott hasadóanyagok azonosítására és jellemzésére. Ezt a kutatást az Országos Atomenergia Hivatal mellett a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) is támogatja. A lassú neutronok és a nagyenergiájú gamma-fotonok a tipikus árnyékoló anyagok több cm vastag rétegén is át tudnak haladni, így információt kaphatunk a belsejében lévő mintáról. A hasadóanyagoknak jellegzetes gamma-spektruma van, mind prompt-, mind a késő fotonok esetén. Amennyiben szaggatott nyalábot alkalmazunk, az utóbbit a zárt fázisban detektáljuk, a PGAA számára kedvezőtlenebb anyagból (pl. Fe, Pb) készült tartókban lévő anyagokat is elemezhetünk. Bizonyos esetekben mód van a dúsítás és az anyagmennyiség becslésére is.

Elektromikroszkópia