Prompt-gamma aktivációs analízis

Bevezetés

A prompt-gamma aktivációs analízsi (PGAA, vagy PGNAA) egy nukleáris analitika módszer minták elem- és izotópösszetételének roncsolásmentes vizsgálatára. A mintát neutronokkal sugározzuk be és a neutronbefogási reakció után keletkező gamma-fotonokat detektáljuk. A He-on kívül valamennyi elem vizsgálható, és a mintáról nem kell semmilyen előzetes információ. A hagyományos neutronaktivációs analízsisel (NAA) ellentétben a besugárzás és a detektálás itt egyidőben zajlik. A kibocsátott fotonok energiája és intenzitása független a kémiai környezettől, azaz az eredmény mátrixfüggetlen. A neutronok és a gamma sugárzás is képes vastag anyagrétegeken áthaladni, így - sok más műszeres elemanalitikai módszerrel ellentétben a besugárzott teljes térfogat átlagösszetételét kapjuk. A mérési és kiértékelési folyamat minden lépése leírható statisztikai módszerekkel, így a koncentráció bizonytalanságát már egyetlen mérésből is meg lehet határozni.

Geológiai, archeometriai, környezeti mintákat, műkincseket, ásványokat, fémeket, üvegeket, katalizátorokat, kerámiákat rutinszerűen vizsgálunk a módszerrel, csakúgy, mint ipari mintákat. Anyagtudományi, nukleáris technológiai, asztrofizikai és magfizikai méréseket is rendszeresen végzünk berendezésünkkel.

Részletesebb információkért kérjük, keresse fel a Nukleáris Kutatások Osztálya honlapját.