Anyagtudomány és -technológia

  • cellulóz felületének módosítása ojtással, a hidrofil/hidrofób tulajdonságok megváltoztatása (tisztításhoz, ill. polimer-cellulóz kompozit előállítása)
  • funkcionális monolit polimerek, mikro- és nanogömbök (elválasztáshoz, tisztításhoz, diagnosztikai és terápiás célokra)
  • intelligens nanogélek (célzott hatóanyag bevitel a szervezetbe)
  • többfunkciós felületek (sejt-tenyésztés)
Rsézletesebb információkat a Sugárhatáskémiai Osztály honlapján talál.