Prompt-gamma spektrométer


A prompt-gamma aktivációs analízis (PGAA, PGNAA) egy roncsolásmentes nukleáris analitikai módszer minták elem és izotópösszetételének meghatározására. A mintát, amely lehet szilárd, folyékony, akár gáz halmazállapotú is, neutronnyalábba helyezzük és a sugárzásos neutronbefogásból keletkező γ-fotonokat detektáljuk. A legtöbb minta esetén nincs szükség mintaelőkészítésre. A reaktor neutronaktivációs analízissel (NAA) ellentétben a besugárzás és a mérés egyidőben zajlik, azaz az eredmények szinte azonnal rendelkezésre állnak. A minta a mérés után néhány órával már biztonságosan újra felhasználható.

Elméletileg minden elem mérhető a módszerrel, nem szükséges előzetes információ a várható összetételről. A gyakorlatban a kimutatási határok nagyságrendekkel különböznek az egyes elemekre. Az érzékenyen mérhető elemeket (pl. B, Cd, Hg, Sm, Gd) már 0.01 ppm mennyiségben, míg a rosszul mérhetőket (Be, C, O) csak főkomponensként tudjuk mérni. Néhány elemre izotóparány mérés is megvalósítható. A detektált csúcsok energiája és intenzitása független a kémiai környezettől, azaz a módszer mátrix-független. A neutronok és a γ-fotonok vastag anyagrétegeken is áthatolnak, így a bevilágított térfogat átlagos összetételét kapjuk.

A Budapesti Kutatóreaktor mellett a PGAA spektrométer már egy évtizede műdödik és rendelkezésre áll hozzánk látogató vendégeinknek. Gelógiai, archeológiai, környezeti minták, műkincsek, ásványok, fémek, üvegek, kerámiák, katalizátorok vizsgálatát rutinszerűen végezzük, szívesen veszünk ipari megbízásokat is. Nukleáris technológiai és anyagtudományi méréseket szintén sikerrel hajtottunk végre.

A PGAA berendezést a Nukleáris Kutatások Osztálya üzemelteti.

PGAA facility