Mossba_recent

Mössbauer laboratórium

Mossbauer apparatus
  • A Mössbauer spektroszkópia a gamma fotonok visszalökődésmentes, rezonancia abszorpcióján alapszik. A méréshez használatos fotonok egy, a mérendő magnak megfelelő ní­vóátmenetből állí­thatók elő. A módszerrel kapcsolatban részletes információt taláhat pl. a wikipedian.
  • Az Intézetben üzemelő Mössbauer spektrométer különlegessége, hogy in-situ mérésekre is képes. A minták különböző kezelések után akár többször is megmérhetők, különböző körülmények között, levegőtől elzárva. Így a tényleges oxidációs és koordinációs állapotok megőrizhetők és mérhetők. Ez különösen hasznos (heterogén) katalizátorok vizsgálatánál.
  • A méréseket és a kezeléseket széles hőmérséklet-tartományban (77 - 700 K), különféle atmoszférában, vákuumban (10-2 Pa), vagy reagens gázokkal (hidrogén, nitrogén, szénmonoxid, esetleg ezek keverékei) lehet végrehajtani. Ezek a gázok telí­thatők illékony folyadékok gőzeivel is.
  • A Mössbauer laboratóriumot az Izotópalkalmazási Osztály működteti.
in-beam Mossbauer spectrometer

Egy második, ún. in-beam Mössbauer berendezés megvalósí­tása folyamatban van, az Izotópalkalmazási és a Nukleáris Kutatások Osztályának együttműködésében. Ez az újszerű berendezés a Budapesti Kutatóreaktor Neutronvezető csarnokában helyezkedik el, és az EU MNI3 programjának köszönhetően elérhető lesz külső felhasználók számára is.

  • Az in-beam technika nagyban kibőví­ti a használható Mössbauer nuklidok számát (40K, 56Fe, 66Zn, Gd, Er, Dy, Yb, Hf, W).
  • A berendezést on-line, vagy - a reaktorleállások alatt- aktivált, rövid felezési idejű Mössbauer forrásokkal lehet használni. (141Pr, 127I, 129I, 181Ta, 182W). Az on-line működéskor a hidegneutron-nyaláb folyamatosan hozza létre a Mössbauer átmeneteket.
  • A fókuszált szupertükör borí­tású neutronvezetővel elérhető fluxus kb. 109 n cm-2 s-1, amellyel mintegy 1 GBq forráserősség érhető el.
  • A mérési hőmérséklet 4 -360 K lehet, amelyet folyékony nitrogén és hélium hűtéssel érünk el.

Hozzáférés külső használók számára:
 
Külső használók a berendezések szolgáltatásait előzetes konzultáció után érhetik el, elsősorban tudományos együttműködések keretében, vagy esetenként költségtérítéssel.  A használat általában négy, egymásra épülő lépcsőben történik: az előzetes konzultáció, a mérések elvégzése,  kiértékelése és az eredmények értelmezése fokozatokban.
A tematikus kutatási Mössbauer  infrastruktúra hálózat tagjai számára a berendezések közvetlenül hozzáférhetők. A berendezések használata során  felmerülő közvetlen költségek (sugárforrás beszerzése, hűtőközegek, dúsított célizotópok, stb.)  azonban a felhasználás arányában  megosztandók. A munka során a radioaktiv izotópokra vonatkozó sugárvédelmi előírások betartandók, a munkát sugárvédelmi oktatásban részesült személyek végezhetik