Kutatási tevékenység

Az Intézet az alábbi témákban folytat aktív kutatásokat:
Prompt-gamma aktivációs analízis (PGAA)
Nukleáris elemanalitikai és szerkezetvizsgálati módszerek
Nukleáris anyagok vizsgálata
Nukleáris biztosítéki rendszer (safeguards)
  • Kutatás-fejlesztés a nukleáris anyagok ellenőrzése területén, hogy ellenőrizhető legyen az anyagok mennnyisége és a nemzetközi szerződések betartása és a nukleáris anyagok illetéktelen felhasználása. Ebben a gamma spektroszkópia és a neutronkoincidencia számlálás módszerekre támaszkodunk.
Radioaktív hulladékok
A sugárzás kémiai és fizikai hatásai
Dozimetria
  • Litium-tetraborát alapú doziméter anyagok fejlesztése
  • fénnyel stimulált lumineszcencia alkalmazása a dozimetriában
Anyagtudomány és -technológia
  • cellulóz felületének módosítása ojtással, a hidrofil/hidrofób tulajdonságok megváltoztatása (tisztításhoz, ill. polimer-cellulóz kompozit előállítása)
  • funkcionális monolit polimerek, mikro- és nanogömbök (elválasztáshoz, tisztításhoz, diagnosztikai és terápiás célokra)
  • intelligens nanogélek (célzott hatóanyag bevitel a szervezetbe)
  • többfunkciós felületek (sejt-tenyésztés)
Katalizátorok és katalíziskutatás
  • az energiatermeléshez kapcsolódóan (PROX (preferenciális oxidáció), hidrogén üzemanyagcellák)
  • környezetkémiai folyamatok, metán aktiválása
  • kétfémes katalizátor anyagok