Diplomamunkák a közelmúltból


 • Gméling Katalin
  • Cím: A bórkoncentráció változása az Észak Pannon Mészalkáli Vulkáni Terület kőzetsorozataiban: Prompt-gamma Neutronaktivációs Analitikai tanulmány
  • Témavezetők: Dr. Harangi Szabolcs (ELTE), Dr. Kasztovszky Zsolt (IKI)
  • Év: 2003
  • Egyetem: ELTE, Kőzettan és Geokémia Tanszék
 • Füri Judit
  • Cím: Magyarországi bazalt csiszolt kőeszközök vizsgálata
  • Témavezetők: Dr. Szakmány György (ELTE), Dr. T. Biró Katalin (Nemzeti Múzeum), Dr. Harangi Szabolcs (ELTE), Dr. Kasztovszky Zsolt (IKI)
  • Év: 2003
  • Egyetem: ELTE, Kőzettan és Geokémia Tanszék
 • Lakatos Miklós
  • Cím: 
  • Témavezető: Dr. Révay Zsolt (IKI)
  • Év: 2002
  • Egyetem: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki Kar
 • Szentmiklósi László
  • Cím: Prompt-gamma aktivációs analízis hideg neutronokkal
  • Témavezető: Dr. Révay Zsolt (IKI)
  • Év: 2002
  • Egyetem: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki Kar
 • Marada Katalin
  • Cím: A neutron- és gamma abszorpció vizsgálata geológiai és archeometriai minták PGAA analízisében
  • Témavezetők: Prof. Kiss Dezső (ELTE), Dr. Kasztovszky Zsolt (IKI)
  • Év: 2001
  • Egyetem: ELTE Atomfizika Tanszék

Ph.D. értekezések a közelmúltból

 • Gméling Katalin
  • Cím: A Kárpát-Pannon térség miocén-kvarter mészalkáli vulkáni kozeteinek bór geokémiai összetétele és kapcsolata a szubdukciós folyamatokkal: prompt-gamma aktivációs analitikai vizsgálatok
  • Témavezető: Dr. Kasztovszky Zsolt, Dr. Harangi Szabolcs
  • Év: 2010
  • Egyetem:ELTE TTK
 • Szilágyi Veronika
  • Cím: Inka kori kerámiák archeometriai vizsgálata (Paria, Bolívia): nyersanyageredet és technológia
  • Témavezető: Dr. Szakmány György
  • Év: 2010
  • Egyetem: ELTE TTK
 • Szentmiklósi László
 • Ember Péter Pál
  • Cím: A mátrixhatás csökkentése a PGAA-ban
  • Témavezető: Dr. Belgya Tamás
  • Év: 2006
  • Egyetem: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fizika doktori iskola
 • Demény Orsolya
  • Cím: Rossz statisztikájú gamma spektrumok kiértékelése
  • Témavezetők: Dr. Révay Zsolt, Dr. Méray László
  • Év: 2003
  • Egyetem: Veszprémi Egyetem
 • Révay Zsolt
  • Cím: A Prompt-Gamma Aktivációs Analízis továbbfejlesztése
  • Év: 2000
  • Egyetem: Veszprémi Egyetem
 • Kasztovszky Zsolt
  • Cím: Talajvizek radioaktivitása
  • Témavezető: Prof. Marx György
  • Év: 2000
  • Egyetem: Semmelweis Egyetem és ELTE, Az ionizáló és nemionizáló sugárzás biológiai hatásai doktori iskola

MTA doktori értekezések a közelmúltból

 • Révay Zsolt
  • Cím:Standardnélküli mennyiségi elemzés a prompt-gamma aktivációs analitikában
  • Év: 2009
  • MTA Kémiai Osztály

PGAA laborgyakorlat (ELTE)

A Nukleáris Kutatások Osztálya 1998-tól folyamatosan biztosítja a prompt-gamma aktivációs analitikai gyakorlatot az ELTE vegyész és mérnök-fizikus hallgatóinak. A gyakorlat célja, hogy a hallgatók megismerjék a módszer elvi hátterét és méréstechnikáját egy standard referencia minta analízisén keresztül. A felkészüléshez új segédanyag áll rendelkezésre.

Nívóséma meghatározás (BME)

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technika Intézetével együttműködésben kínáljuk laborgyakorlatunkat nappali tagozatos mérnök-fizikus hallgatóknak. A gyakorlat célja a szén és a berillium viszonylag egyszerű nívósémáinak meghatározása hidegneutron-nyalábban besugárzott elemi minták gamma spektruma alapján. Az eredményeket összevetjük az irodalmi adatokkal. A segédanyag letölthető itt.

Egyetemi oktatás

 • Révay Zsolt, Radiokémia, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki Kar (1999-2001)
 • Révay Zsolt, Veszprémi Egyetem, Speciális és általános relativitáselmélet (1992-94)
 • Molnár L. Gábor, Révay Zsolt, Veszprémi Egyetem, Nukleáris Analitika
 • Révay Zsolt, Elektron és fotonfizika, Veszprémi Egyetem (2000)
 • Révay Zsolt, A zene fizikája, ELTE (1998)

IAEA Továbbképző tanfolyamok

 • Révay Zsolt, PGAA, detektor kalibráció, kvantitatív analízis, Budapest (2004-)
 • Révay Zsolt, IAEA tanfolyam: Neutronaktivációs analízis, ICTP, Trieste, Olaszország, 2005