EU FP7 ERINDA

Az ERINDA (European Research Infrastructure for Nuclear Data) az EFNUDAT projekt folytatása, amely 2010 decemberében indult, három évig tart, 14 európai tagintézmény részvételével, a Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) vezetésével. Az ERINDA projekt célja, hogy összehangolja az európai erőfeszítéseket és kihasználja a neutronos mérési lehetőségeket, hogy a hasadási reaktorok és a nukleáris hulladékok kezelésének új, fejlettebb koncepcióit alapozza meg. A radioaktív hulladék már jelenleg is eleg nagy mennyiségben képződik, amely a jövőbeli reaktortipusok esetében is elkerülhetetlen lesz, igaz, mértékük megfelelő tervezéssel csökkenthető.

A radioaktív hulladékok mennyiségének jelentős csökkentésével több konzorciumi tag is foglalkozik. A projekt célja, hogy a kutatási infrastruktúrához való hozzáférést megkönnyítse, és kisérletek, valamint rövid távú tudományos látogatások anyagi hátterét megteremtse, illetve a tudás nyilvánosság felé történő kommunikációját elősegítse. Ennek érdekében workshopokat fognak szervezni.

A javaslatokat egy tanácsadó testület (PAC) bírálja el. A jóváhagyott kísérletek megkapják a szükséges mérési időt a résztvevő intézményekben. A felhasználói csoportok anyagi segítséget kapnak utazási, szállás és egyéb költségeikhez a kísérletekre fordított idő alatt.

A projekt hivatalos honlapja a http://www.erinda.org címen érhető el.

EU FP7 CHARISMA

futamidő: 2009.10-2013.10

A CHARISMA (a.m. Cultural Heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation/Restoration) az Európai Unió 7. Keretprogramja (FP7) által támogatott együttműködési kezdeményezés (Integrated Infrastructure Initiative), melynek célja, hogy biztosítsa – nemzetközi együttműködés keretében – a kutatók, konzervátorok, restaurátorok hozzáférését a nagy európai kutatóközpontok által kínált műszeres vizsgálati lehetőségekhez (nagyberendezésekhez, ill. hordozható laboratóriumohoz), továbbá kutatási adattárakhoz.

A FIXLAB keretében a kulturális örökség szakemberei franciaországi és magyarországi „nagyberendezésekhez” – részecskegyorsítókhoz, ill. kutatóreaktorhoz juthatnak el, hogy kutatásaikhoz hasznosítsák a nagyberendezések által nyújtott anyagvizsgálati lehetőségeket.

MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet közösen az MTA Izotópkutató Intézettel és az MTA Részecske- és Magfizikai Kutatóintézettel vesz részt a projektben. Különböző „neutronos” vizsgálati módszerek végezhetők, mint pld. prompt-gamma aktivációs analízis (PGAA) átlagos „bulk” elemösszetétel meghatározására; kisszögű neutronszórás (SANS), repülési idő neutrondiffrakció (TOF-ND) fázis-, ásványszerkezet meghatározásra. Kiegészítő módszerként a KFKI-RMKI-ban kivezetett nyalábos milli-PIXE, ill. izotópos/röntgen-gerjesztésű XRF vizsgálatok végezhetők.

NORMA

A PGAI-NT (Prompt Gamma Activation Imaging és Neutron Tomography) módszerkombinációt elsőként az ANCIENT CHARM konzorcium alkalmazta sikerrel. Céljunk egy olyan új, állandó, neutronoptikai és prompt-gamma analitikai műszer-együttes létrehozása, amely a világon egyedülálló módon egyetlen berendezésben teszi lehetővé a vizsgált tárgy belső szerkezetének vizsgálatát és a belső részek kémiai elemzését. A NORMA (azaz Neutron Optics and Gamma Radiation Measurement for elemental Analysis) berendezés az EU FP7 felhasználó programján keresztül az EU kutatói számára is hozzáférhetővé válik. A berendezés beszerzéséhez az NKTH (NIH) Baross Gábor Program – Közép-Magyarországi Régió "Kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztése" (REG_KM_INFRA_09) Programja 15.2 MFt-al járult hozzá. A berendezést 2011. év végén állítjuk üzembe.

NAP VENEUS

OMFB-00184/2006 Visegrádi együttműködések neutronspektroszkópiai módszerek fejlesztésére és alkalmazására multidiszciplináris kutatásokban (2005-2011)

Összefoglalás:
Az anyagok megismerésében és módosításásban fontos szerep jut a neutronnyalábokkal végezhető multidiszciplináris kutatásoknak, melyek egyre inkább a nagy neutronintenzitást biztosító neutronforrás-központokba tömörülnek. A projektnek három fő célja van:

a) kibővíteni és elmélyíteni a közép-európai regionális neutronkutatási együttműködést, elsősorban a Budapesti Kutatóreaktor Műszerközpont (BKM) szolgáltatásainak kiszélesítésével és a műszerállomány fejlesztésével.
b) kutatási és berendezés-fejlesztési együttműködést kialakítani a Grenoble-i Laue-Langevin Intézettel (ILL), ezáltal hozzáférést biztosítani a hazai kutatói közösség számára a világ legjobb neutron mérőállomásaihoz.
c) magas színvonalú kutatómunkát folytatni, kiemelten a bio- és nanotechnológiai anyagok, mérnöki-ipari vonatkozású rendszerek szerkezetvizsgálatára és minősítésére, valamint a kulturális örökség tárgyainak megismerésére.

A projekt megvalósításában közvetlenül három hazai kutatóintézet konzorciuma, az ILL, mint nemzetközi intézet, és nyolc hazai ipari alvállalkozó vesz részt. Négy unikális mérőállomás létesül, három a BKM-ben, egy az ILL-ben. Az ezekre alapozott kutatómunka elősegíti a kutatási eredmények technológiai transzferjét, nő a publikációk száma és minősége, megerősödik a hazai és EU pályázati versenyképesség.

ANCIENT CHARM

(Analysis By Neutron Resonant Capture Imaging And Other Emerging Neutron Techniques: New Cultural Heritage And Archaeological Research Methods).

Az Anchient Charm az EU FP6 STREP NEST által támogatott kutatási projekt, amelynek célja objektumok 3D elem és fázisösszetételének meghatározása, különös tekintettel a régészeti alkalmazásokra. A projekt 2006-ban indult és 2009-ben sikeresen fejeződött be.

Összefoglaló:
Kémiai, fizikai és mikroszerkezeti technikák széles skáláját alkalmazzák a kulturális örökség tárgyainak jellemzésére. Ezen eljárások legtöbbje roncsolásos, vagy korlátozottan képes behatolni a tárgyakba. Másrészről viszont a neutronok képesek áthatolni vastag rétegeken. Noha a neutronalapú technikák nagy lehetőségeket kínálnak, igen ritkán alkalmazták mindeddig, különösen 3D képalkotásra.

Sok elem rendelkezik neutronabszorpciós rezonanciával az epitermikus energiatartományban. A neutronabszorpciót gamma fotonok kibocsátása követi és a neutrontranszmisszió is mérhető. Elvben térbeli pontokhoz köthető (akár mélységi) információ nyerhető a neutronnyaláb kollimációjának, a minták többszörös pozicionálásának és a különböző erősségű neutronrezonanciák egyidejű mérésének kombinációjából. Az ANCHIENT CHARM projekt alapvető célkitűzése a rezonancianeutronok abszorbciójára (NRCI) ill. transzmissziójára (NRT) épülő leképezési lehetőségek kombinálása egy új roncsolásmentes technika kidolgozása érdekében. A projekt az új és a már meglévő neutronos analitikai (PGAA: prompt-gamma aktivációs analízis) és szerkezetvizsgáló (ND: neutrondiffrakció) eljárásokat 3D tomográfiás képfeldolgozássá fejleszti és alkalmazza a kulturális örökséggel kapcsolatos kutatásokban.

Az epitermikus és hideg neutronok abszorpcióján alapuló képalkotás egy teljesen új próbálkozás, amely számos tudományos és technológiai kihívást tartogat. A projekt az alábbi módszereket tartalmazza:
  • Neutrontomográfiával (NT) segített prompt-gamma aktivációs leképezés (Prompt-Gamma Activation Imaging combined with cold Neutron Tomography, PGAI/NT)
  • Rezonancianeutron-befogás képalkotás (Neutron Resonance Capture Imaging, NRCI),
  • Rezonancianeutron-transzmissziós képalkotás (Neutron Resonance Transmission, NRT),
  • Neutrondiffrakciós képalkotás (Neutron Diffraction Tomography, NDT).
A három új képfeldolgozási eljárás létrehoz egy új és átfogó neutronalapú képfeldolgozási szemléletet, amit kiválasztott tárgyak elemi és fázisösszetételének 3D-s képfeldolgozásához használnak fel. A tárgyakat széleskörü archeológiai kutatás eredményeképpen jelölik ki.


A projekt hivatalos honlapja a http://ancient-charm.neutron-eu.net/ach/ címen található.

EFNUDAT

EFNUDAT (European Facilities for Nuclear Data) Integrated Infrastructure Initiative project (2006-2010).

Az EFNUDAT elsődleges célkitűzése elősegíteni az infrastruktúrafüggő szolgáltatások összefüggő használatát és integrációját, azaz a magas színvonalú berendezésekre nyalábidő biztosításával hozzájárulni pontos nukleáris adatok méréséhez és számításokhoz. Az eredmények a következő területeken hasznosulhatnak:
  • Hulladék átalakítás és
  • Tervezéstanulmány a Gen-IV rendszerhez, ami tartalmazza a kevesebb hulladéktermelés célkitűzését.
Az EFNUDAT konzorcium 10 partnert foglal magába.

Különös hangsúly kerül a következő célokra:
  • Erősebb partnerkapcsalatokhoz vezető hálózatok elindítása az infrastruktúra irányításában és hasznosításban.
  • Az összes elérhető nukleáris berendezés összehangolt használatának támogatása, mely így pontosabb nukleáris adatok meghatározását teszi lehetővé.
  • Egyesíteni a kiegészítő nukleáris adatszámítási lehetőségeket és szakértelmet.

Nemzetközi hozzáférés az EFNUDAT-berendezésekhez

Az EFNUDAT konzorcium felajánl 4015 óra nyalábidőt a külső felhasználóknak. A javaslatokat egy tanácsadó testület (PAC) bírálja el.

A jóváhagyott kísérletek megkapják a szükséges mérési időt. A felhasználói csoportok anyagi segítséget kapnak utazási, szállás és egyéb költségeikhez a kísérletekre fordított idő alatt. A projekt hivatalos weboldala: http://www.efnudat.eu.
Az Intézet szerepéről a projektben.  http://www.efnudat.eu/docs/iki.pdf


Az Intézet rendezte meg az együttműködés egyik workshopját, amelynek honlapja elérhető a http://www.iki.kfki.hu/efnudat/ oldalon.

Kétoldalú nemzetközi együttműködések

Koordinált kutatási projektek (CRP) a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szervezésében

Hazai projektjeink

GVOP detektor javítási projekt

 Ezt a projektet sikeresen lezártuk 2005-ben. Összefoglaló jelentés