Sugárhatáskémia Wojnárovits László tollából

Sugarhataskemia konyv

Az osztály gondozásában 2007-ben jelent meg a Sugárkémia (Radiation Chemistry) könyv.

A könyv első fejezetei a sugárforrások és a sugárenergia elnyelésének ismertetésével, a kí­sérleti és mérési módszerek bemutatásával, a folyékony, szilárd és gáznemű anyagok sugárkémiájával foglalkoznak. A könyv nagyobbik része olyan gyakorlati alakalmazásokkal foglalkozik, mint például a ví­z felhasználása atomreaktorok hűtőközegeiként vagy a szénhidrogének sugárzás iniciált termikus krakkolása. A polimerekkel foglalkozó rész az elméleti jelentőségű eredmények bemutatása mellett ismerteti a polimer területen megvalósí­tott sugárkémiai technológiákat. Az élelmiszer besugárzással, sterilizációval, környezetvédelemmel foglalkozó fejezetek középpontjában szintén az alkalmazott sugárkémiai technológiák állnak.