Takács Erzsébet


Takács Erzsébet tudományos önéletrajza

Születési hely, idő: Fonyód, 1947. május 15.

Tanulmányok és tudományos fokozatok:

1965     érettségi, Fonyódi Gimnázium

1971    okleveles vegyészmérnök, BME Vegyészmérnöki Kar, Diplomamunka, BME VK, Műanyag- és Gumiipari Tsz.: Polimer-monomer rendszerek fázisegyensúlyának vizsgálata

1983    egyetemi doktor, BME VK, Műanyag- és Gumiipari Tsz.: Akrilát monomerek polimerizáció kinetikájának mikrokalorimetriás vizsgálata

1992    a kémia tudomány kandidátusa: Sugárzásos térhálósítás monomerrel érzékenyített rendszerekben

2005    MTA Doktora: Nagyenergiájú sugárzással iniciált gyökös polimerizáció kezdeti lépései

Munkahelyek, beosztások:

1971-1991. Műanyagipari Kutató Intézet, Sugárkémia Osztály

1971-73 tudományos segédmunkatárs

1973-83 tudományos munkatárs

1983-91 tudományos főmunkatárs

1991-2004 MTA KK Izotópkutató Intézet, Sugárhatáskémiai Osztály, tudományos főmunkatárs

2005- MTA KK Izotópkutató Intézet, Sugárhatáskémiai Osztály, tudományos tanácsadó

 

Publikációs tevékenység:

Összes közlemények száma: 92

SCI közlemények száma: 70

Kiadványszerkesztés: 2 (a 9. és a 10. "Tihany" Symposium on Radiation Chemistry kiadványai a Radiation Physics and Chemistry című folyóirat különszámaként jelentek meg, ezek szerkesztése: guest-editor)

Előadások: 85 (több alkalommal meghívott előadó)

Szabadalmak: 5

 

 Tudmányos tevékenység: 

 

Kutatási területek

1971-1991

 I. Alkalmazott kutatási témák           

1.      Akrilamid és N,N-metilén-bisz-akrilamid alapú hidrogél vázhoz rögzí­tett enzimet tartalmazó készĂ­tmények vázösszetételének optimalizálása, illetve előállítási technológiájának kidolgozása.

2.      Gyógyszerkészí­tmények késleltetett hatóanyag-leadásá tbiztosító bevonó-anyag összetételének és előállítási technológiájának kidolgozása.

3.      Elektronszórással térhálósítható vékony festékbevonatok összetételének kidolgozása, az optimalizált összetételű bevonat félüzemi előállítási technológiájának kidolgozása.

II. Alapkutatási témák

1.       Polimerizáció kinetikai vizsgálatok mikrokalorimetria segítségével.

2.       PVC sugárzásos térhálósítása metakrilát típusú monomere lérzékenyített  rendszerekben.

3.       Oligomer  monomer rendszerek sugárzásos térhálósítás.Az akrilát típusú monomerek funkcionalitásának hatása az oligomer-monomer rendszer sugárérzékenységére.

1991-

1.      Akrilát- és metakrilát típusú monomerek sugárzással iniciált polimerizációja kezdeti szakaszának tanulmányozása vizes és nemvizes közegben.

2.       Pamut-cellulóz sugárzásos módosí­tása, a sugárzás és lúgos kezelés együttes hatása pamut-cellulózra. Cellulóz sugárzásos ojtása.

3.      Szennyvízkezelés nagyenergiájú sugárzással.

 

Témavezetés

szakdolgozat 5

diplomamunka 5

doktori (Ph.D.) 3

NAÜ ösztöndíjasok (10 hónap/ösztöndí­jas) 4 (egyiptomi, maláj, szír, marokkói)


Szakmai-közéleti tevékenység

MTA Radiokémiai Bizottság tagja 2005-

MTA Radiokémiai Bizottság, Sugárhatáskémiai Munkabizottság tagja

1991- MTA Radiokémiai Bizottság, Sugárhatáskémiai Munkabiz. titkár

1998- 2005 MTA Radiokémiai Bizottság, Sugárhatáskémiai Munkabiz. elnök

2005- National Geographic Society tagja 2004-

Miller Trust tagja 2005-

MTA IKI Tudományos Tanács elnöke 2007-


Nemzetközi Szimpózium szervezés:

8th "Tihany" Symposium on Radiation Chemistry, 1994: tudományos titkár

9th "Tihany" Symposium on Radiation Chemistry, 1998:  tudományos titkár

10th "Tihany" Symposium on Radiation Chemistry, 2002: elnök

 


Publikációk