Oktatás

Az IKI együttműködési szerződést kötött a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karával, a Pannon Egyetem Mérnöki Karával, aminek alapján az Intézet munkatársai részt vehetnek az oktatásban, mind a graduális mind a posztgraduális képzésben, előadások tartásával, laboratóriumi gyakorlatok bemutatásával, diplomamunkák és PhD dolgozatok témavezetőiként.

Szakdolgozatok (2009-től)

 • Pinke Balázs Gábor
  • Cím: Paraméterhatás vizsgálata szennyvíz nedves oxidációjában
  • Témavezető: Tungler Antal, Chamam Mounir
  • Év: 2009
  • Egyetem: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • Balogh Márton
  • Cím: Aranykatalizátorok jellemzése FTIR spektroszkópiával követett CO adszorpcióval
  • Témavezető: Tungler Antal, Vargáné Beck Andrea
  • Év: 2009
  • Egyetem: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Ph.D. hallgatók és disszertációk (2000-től)

 • Horváth Dénes
  • Cím: Az elektronrendszer, a morfológia és a katalitikus aktivitás közti összefüggés arany nanorészecskék esetén
  • Témavezető: Guczi László
  • Év: 2000
  • Egyetem: Szegedi Tudományegyetem
 • Teschner Detre
  • Cím: A metilciklopentán (MCP) gyűrűnyitásának mechanizmusa ródium katalizátorokon
  • Témavezető: Paál Zoltán
  • Év: 2001
  • Egyetem: Veszprémi Egyetem
 • Wootsch Attila
  • Cím: Hexán átalakulás Pt katalizátorokon. Szénlerakódások képződése és hatásuk a katalitikus tulajdonságokra
  • Témavezető: Paál Zoltán
  • Év: 2001
  • Egyetem: Budapesti Műszaki Egyetem
 • Horváth Anita
  • Cím: Hordozós palládium nanorészecskék előállítása kolloidkémiai módszerekkel, szerkezet és katalitikus tulajdonságaik vizsgálata
  • Témavezető: Guczi László
  • Év: 2002
  • Egyetem: Szegedi Tudományegyetem
 • Frey Krisztina
  • Cím: Az arany/átmeneti fém felület módosítása: a szerkezet és a katalitikus tulajdonságok közti összefüggés vizsgálata
  • Témavezető: Guczi László
  • Év: 2007
  • Egyetem: Szegedi Tudományegyetem
 • Győrffy Nóra
  • Cím: Platina alpú kétfémes katalizátorok jellemzése
  • Témavezető: Paál Zoltán
  • Év: 2008
  • Egyetem: Pannon Egyetem
 • Chamam Mounir
  • Cím: Kétfémes katalizátorok készítése irányított felületi reakcióval: Ge-Rh és Sn-Rh fizikai-kémiai és katalitikus vizsgálata
  • Témavezető: Paál Zoltán
  • Év: 2008
  • Egyetem: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • Benkó Tímea
  • Cím: -
  • Témavezető: Schay Zoltán
  • Év: folyamatban
  • Egyetem: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • Ollár Tamás
  • Cím: -
  • Témavezető: Tétényi Pál
  • Év: folyamatban
  • Egyetem: Pannon Egyetem
 • Mohammad-Hosseini Arezoo
  • Cím: -
  • Témavezető: Tungler Antal
  • Év: folyamatban
  • Egyetem: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem