Hazai projektek


OTKA F-020866, Preparation of supported metal catalysts from colloids: adsorption from metal, 1996-2000.

OTKA T-019128,Effect of adspecies in competitive hydrogenation, 1996-1998.

OTKA T-032017, Study of highly selective hydrogenation on bimetallic clusters, 2000-2003.

OTKA T-22117, Study on relation between structural and catalytic properties of nanosized bimetallic particles encaged in zeolite pores: Effect of the preparation method, 1997-2000.

OTKA T-026378, Application of scanning tunneling microscopy and photoelectron spectroscopy for studiing nanostructured materials, 1999-2003.

OTKA T-030343, Study on mechanism of one-step methane coupling on highly selective catalysts for C2-hydrocarbon production, 1999-2003

OTKA T-034920, Surface and catalytic properties of nanoparticle containing model catalysts: Novel catalyst system for pollution abatement, 2001-2005.

OTKA T-043521, Metán aktiválás új módszere nemesfémmel promoveált Ga-HZSM5 katalizátor alkalmazása N2O jelenlétében, 2003-2007.

OTKA T-043426, DeNOx reakciók mechanizmusának tanulmányozása nemesfém katalizátorokon, 2003-2007.

OTKA T-049564, Molekuláris klaszter és fémszol prekurzorokból előállított nanorészecskék mezopórusos hordozóban, 2005-2009.

OTKA F-62481, Arany és módosító TiO2, CeO2 és CuO oxidokból felépülő nanoszerkezetek inert hordozón az aktív határfelület szabályozott kialakítása és katalitikus tulajdonságai, 2006-2010 (2007.08-2009.08 között felfüggesztve).

NKFP 3A/058-2004, Funkcionalizált felületek fejlesztése és alkalmazása specifikus biokémiai és kémiai rendszerekben, 2004-2007.

OTKA-NKTH, K68052 (OMFB 0108) , Inverz oxid/fém határfelületek genezise, jellemzése és alkalmazása modell rendszerben, 2007-2011.

OTKA (Erachemistry), NN 75009, Design and Development of Highly Active and Stable Nano-Structured Catalyst for Dry Reforming of Methane with CO2, 2008-2011.

OTKA, NF73241, Preferenciális CO oxidáció hidrogén jelenlétében (PROX reakció), 2008-2011.

OTKA, NNF 78837, Környezetvédelmileg ártalmas anyagok csökkentése arany és ezüst katalizátorral: a szerkezetfüggés modellezése, 2009-2011.

OTKA, NNF2 85631, Környezetvédelmileg ártalmas anyagok csökkentése arany és ezüst katalizátorral: a szerkezetfüggés modellezése, 2011-2012.

Nemzetközi projektek


EU-5, INCO-COPERNICUS, ERBIC15-CT96-0725, Catalytic Activation of Light Paraffins by Selective Oxidation (CALIPSO) 1997-2000

CNR (Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati, CNR , Palermo,Italy)-Hungarian Academy of Sciences (HAS) bilateral co-operation, Selective oxidation and total oxidation on pumice supported palladium catalysts, 1996-2000.

European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research, COST D15/005/99, Activity and surface properties of model catalysts including nanoparticles: A new catalyst system for pollutant abatement, 1999-2003.

European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research, COST D15/016/2001, Gold-based solid catalys: Preparation, characterisation and catalytic activity, 2001-2003

CSIC (Instituto de Catalisis y Petroleochimica, Madrid, Spain)-HAS bilateral co-operation, Selective Catalytic Reduction of NOx by Hydrocarbons under Lean-Burnt Conditions 2001-2004.

CNR (Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati, CNR , Palermo,Italy)-MTA bilateral co-operation, Gold promoted palladium catalysts: characterisation and catalytic activity, 2001-2003.

CNRS (ECPM-LMSPC (ex-LERCSI) -UMR7515 CNRS-ULP, Strassbourg, France)-HAS bilateral co-operation, Study on Pt-Au bimetallic nanoparticles in abatement of NOx, 2002-2003

Royal Swedish Academy of Sciences(Institution for Chemical Engineering and Technology, Division of Chemical technology, Stockholm, Sweden) -HAS bilateral co-operation, Investigation and Characterization of PdAu/CeO2 and PdAu/TiO2 bimetallic nanoparticles prepared by inverse micelle technique, 2003-2005.

EU-6, NMP2-CT-2004-505834, CONCORDE Coordination at Nanostructured Catalytic Oxides Research and Development in Europe, 2004-2006.

CNR (Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati, CNR , Palermo,Italy)-HAS bilateral co-operation, Gold-based catalysts for selective oxidation of CO: Characterisation and activity, 2004-2006.

CSIC ( Instituto de Catálisis y Petroleochimica, Madrid, Spain)-HAS bilateral co-operation, Hydrogen and Hydrocarbon Assisted Selective Catalytic Reduction of NOx over Silver Based Catalysts, 2005-2006.

Ukrán-Magyar TéT, UKR 22/2004, Korszerű nanoanyagok katalitikus tulajdonságai, 2005-2006.

Cseh-Magyar TéT, CZ-1/2005 (OMFB 0750/2006), Fém/oxid határfelület és kis molekulák kölcsönhatása 2006-2008.

Hungarian - South-African intergovernmental S & T co-operation programme, Gold catalysis using mesoporous silica and related materials as supports, 2006-2007

Ukrán-Magyar TéT, UA-07/2006 (OMFB-00905/2007), Perspektivikus nanodiszperz fém-oxid alapú katalitikus anyagok, 2007-2009.

CSIC (Instituto de Catálisis y Petroleochimica, Madrid, Spain)-HAS bilateral co-operation, Advanced Nanostructured Oxides for Low Temperature Catalytic Processes, 2007-2008.

European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research (COST), D36-003-06
Interface functionalisation of gold-based bimetallic nanoparticles to prepare highly selective catalysts: understanding synergy and/or promoter effect, 2006-2011.

Indiai-Magyar TéT, IND-18/2006, OMFB-00741/2008, Nanoméretű kétfémes katalizátorok előállítása, jellemzése és katalitikus reakciói, 2008-2010.

ITRI Külső megbízás, Taiwan, Kémiai Technológia Transfer Kft. (ITRI-KTT 2009-2010), Direkt metanol tüzelőanyag-cellák szénhordozós SnPt katalizátorainak előállítása kolloidális módszerrel valamint a katalizátorok szerkezeti jellemzése, 2009-2010.

Geschaftsstelle der Aktion Österreich-Ungarn, 77öu14, Felületi és határfelületi effektusok nemesfémeken CO oxidációban, 2010-2011.

Svájci pályázat, SH 7/2/14, Fenntartható finomkémiai és gyógyszeripar: szerves anyag tartalmó folyékony hulladékok szelekciója és hasznosítása, 2010-.